LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Silodosin Recordati (Silodosin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Silodosin Recordati (Rp) kapsułki twarde 4 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 10,67 Cena 100% (zł): 17,14 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Silodosin Recordati (Rp) kapsułki twarde 8 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 10,26 Cena 100% (zł): 23,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Silodosin Recordati (Rp) kapsułki twarde 8 mg 90 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 26,54 Cena 100% (zł): 65,35 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Silodosin Recordati

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Recordati Ireland Ltd.

Co zawiera lek Silodosin Recordati?

Lek Silodosin Recordati występuje w postaci kapsułek w dwóch dawkach. Obie dawki leku są dostępne na receptę.
1 kapsułka zawiera 4 mg lub 8 mg sylodosyny.

Jak działa lek Silodosin Recordati?

Sylodosyna działa wybiórczo na receptory zlokalizowane w gruczole krokowym, pęcherzu i cewce moczowej. Poprzez blokowanie tych receptorów powoduje rozluźnienie mięśnia gładkiego w tych tkankach a to ułatwia oddawanie moczu i łagodzi objawy choroby.

Kiedy stosować lek Silodosin Recordati?

Lek Silodosin Recordati jest przeznaczony do stosowania u dorosłych mężczyzn w leczeniu objawów ze strony układu moczowego, związanych z łagodnym powiększeniem gruczołu krokowego (czyli rozrostem prostaty). Do objawów tych należą: trudności z rozpoczęciem oddawania moczu, uczucie niecałkowitego opróżnienia pęcherza, częstsza potrzeba oddawania moczu - nawet w nocy.

Jak stosować lek Silodosin Recordati?

Dawkowanie leku Silodosin Recordati, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Kapsułkę należy zawsze przyjmować z posiłkiem, najlepiej o stałej porze każdego dnia. Nie przełamywać ani nie gryźć kapsułki, lecz połykać ją w całości, najlepiej popijając szklanką wody.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Silodosin Recordati?

W razie opuszczenia dawki leku, można ją przyjąć później tego samego dnia. Jeśli zbliża się czas przyjęcia następnej dawki, nie należy przyjmować pominiętej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy lek Silodosin Recordati nie może być stosowany?

Leku Silodosin Recordati nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (sylodosynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Silodosin Recordati nie jest przeznaczony dla dzieci lub młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Silodosin Recordati?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Silodosin Recordati lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane z jego stosowaniem i zadecyduje o możliwości przyjmowania przez pacjenta; ustali także zasady kontroli leczenia. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku. Jeśli u pacjenta planowany jest zabieg usunięcia zaćmy, należy poinformować lekarza okulistę o stosowaniu obecnie lub w przeszłości leku Silodosin Recordati. Lek Silodosin Recordati może powodować zawroty głowy (w tym zawroty głowy podczas wstawania) i sporadycznie omdlenia - jeśli pojawią się takie objawy, należy zaraz usiąść lub położyć się aż do ustąpienia objawów, i jak najszybciej poinformować o tym lekarza. Lek Silodosin Recordati może powodować zmniejszenie ilości nasienia podczas stosunku płciowego, dlatego pacjent powinien poinformować lekarza, jeśli planuje posiadanie dzieci.

Jak stosować lek Silodosin Recordati z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować lek Silodosin Recordati w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lek Silodosin Recordati nie jest przeznaczony dla kobiet.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Silodosin Recordati?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Silodosin Recordati, są opisane w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy jak najszybciej zwrócić się do lekarza, jeśli w trakcie stosowania leku Silodosin Recordati wystąpią reakcje alergiczne, takie jak: obrzęk twarzy lub gardła, trudności z oddychaniem, omdlenie, swędzenie lub pokrzywka.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Silodosin Recordati?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Jeśli pacjent ma zawroty głowy lub czuje się słabo, powinien niezwłocznie poinformować o tym lekarza.

Czy lek Silodosin Recordati wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

W trakcie stosowania leku Silodosin Recordati mogą wystąpić zawroty głowy podczas wstawania i sporadycznie omdlenia, senność, nieostre widzenie - jeśli wystąpią takie działania niepożądane, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

Jak przechowywać lek Silodosin Recordati?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner