LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Sora Forte (Permethrin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Sora Forte (OTC) szampon leczniczy 10 mg/ml 1 but. 50 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 14,50 Cena 100% (zł): 14,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Sora Forte

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Co zawiera lek Sora Forte?

Lek Sora Forte występuje w postaci szamponu leczniczego i jest dostępny bez recepty.
1 ml szamponu zawiera 10 mg permetryny. Lek zawiera glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry. Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu - mogą powodować reakcje alergiczne.

Kiedy stosować lek Sora Forte?

Lek Sora Forte jest przeznaczony do zwalczania wszawicy głowowej u osób dorosłych oraz dzieci w wieku powyżej 3 lat.
Lek Sora Forte stosuje się w celu usunięcia pasożytów, a także profilaktycznie u osób pozostających w bezpośrednim kontakcie z osobami, u których stwierdzono występowanie wszawicy głowowej.

Jak stosować lek Sora Forte?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 3 lat
Na zmoczone włosy nałożyć szampon i równomiernie go rozprowadzić, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru za uszami i z tyłu głowy. Włosy masować aż do uzyskania obfitej piany. Uzyskaną pianę pozostawić na włosach przez 10 minut. Spłukać włosy wodą. Starannie wyczesać włosy dołączonym do opakowania grzebieniem w celu usunięcia martwych wszy i jaj (gnid). Po upływie 10 dni kurację należy powtórzyć. Jeżeli po wykonaniu powtórnego zabiegu stwierdza się obecność żywych pasożytów, należy zwrócić się do lekarza, aby lekarz zadecydował o kontynuowaniu leczenia innym lekiem.
Dzieci w wieku poniżej 3 lat
Leku Sora Forte nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Kiedy lek Sora Forte nie może być stosowany?

Leku Sora Forte nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (permetrynę), inne piretroidy, pyretryny lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Sora Forte?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po kilku dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem. Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego. Lek należy stosować wyłącznie na włosy głowy. Nie stosować na brwi, rzęsy oraz we wszawicy łonowej.
Lek może powodować podrażnienie oczu i śluzówek. Należy unikać kontaktu leku oraz wytworzonej piany z oczami. W przypadku kontaktu leku lub piany z oczami, należy je przemyć obficie wodą. Jeśli wystąpią objawy podrażnienia skóry, należy przerwać stosowanie leku oraz przemyć podrażnione miejsca dużą ilością wody. U osób często stosujących lek (np. personel medyczny) zaleca się stosowanie rękawic ochronnych.

Jak stosować lek Sora Forte z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Nie należy stosować leku Sora Forte jednocześnie z innymi lekami stosowanymi w leczeniu wszawicy.

Czy można stosować lek Sora Forte w ciąży i okresie karmienia piersią?

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Sora Forte.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Sora Forte?

Mogą wystąpić przemijające i niewielkie odczyny skórne, najczęściej w postaci pieczenia, swędzenia. Często występowały świąd, rumień i wysypka. Działania niepożądane obserwowane u osób często stosujących permetrynę (np. personel medyczny) związane były z działaniem permetryny na układ nerwowy i zwykle objawiały się uczuciem porażenia ciała lub skóry, podnieceniem, drżeniem mięśni, przeczulicą skóry, lekkim swędzeniem i pieczeniem (objawy te ustępowały w ciągu 24 godzin).

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Sora Forte?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub spożycia leku, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jak przechowywać lek Sora Forte?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama