LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Vitaminum B6 Teva (Pyridoxine - vitamin B6) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Vitaminum B6 Teva (OTC) tabletki 50 mg 50 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 5,80 Cena 100% (zł): 5,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Vitaminum B6 Teva

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

SKŁAD
1 tabletka zawiera 50 mg chlorowodorku pirydoksyny. 1 tabletka zawiera 24,7 mg sacharozy i 17 mg laktozy jednowodnej.

Wskazania

Stany niedoboru witaminy B6.
Schorzenia i stany wymagają
ce podawania pirydoksyny:
- polineuropatie obwodowe;
- zapobieganie neuropatii obwodowej podczas stosowania izoniazydu;
- stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych;
- wrodzone zaburzenia metaboliczne (cystationinuria, homocystynuria, hiperoksaluria, acyduria ksanturenowa);
- zespoły złego wchłaniania, np. w chorobach wątroby spowodowanych alkoholizmem;
- oparzenia słoneczne i pooparzeniowe zmiany barwnikowe skóry (zapobiegawczo);
- zapalenie skóry i błon śluzowych jamy ustnej (w tym akrodynia) i zapalenie języka;
- erytrodermie złuszczające, łojotok;
- paradontopatie;
- zatrucie izoniazydem;
- zatrucie cykloseryną.
Pomocniczo:
- niedokrwistość syderoblastyczna, leukopenia i agranulocytoza;
- nudności i wymioty ciężarnych;
- stany depresyjne;
- zaburzenia snu (bezsenność);
- nerwica wegetatywna (jako łagodny lek objawowy, uspokajający);
- choroba popromienna.

Dawkowanie

Dorośli
Leczniczo: zwykle 50 do 100 mg (1 do 2 tabletek) 3 razy na dobę.
Zapobieganie neuropatii obwodowej podczas stosowania izoniazydu: 1 tabletka na dobę.
Zapobieganie oparzeniom słonecznym i pooparzeniowym zmianom barwnikowym skóry: 150 do 200 mg jednorazowo lub w dawkach podzielonych.
Zaburzenia metaboliczne: do 450 mg na dobę w 3 dawkach.
Choroba popromienna: 50 do 100 mg na dobę.
Pomocniczo w leczeniu bezsenności i nerwicy wegetatywnej: 50 do 300 mg na dobę w dawkach podzielonych.
Dzieci
Leczniczo: 25 do 150 mg/dobę (0,5-3 tabletek) w 2-3 dawkach.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Stosowanie preparatów lewodopy bez inhibitora dopa-dekarboksylazy (w leczeniu choroby Parkinsona).

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Witamina B6 może być stosowana w ciąży i w okresie karmienia piersią w zalecanych dawkach.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Rzadko: reakcje alergiczne i fotouczuleniowe. Stosowanie pirydoksyny w dawkach 200 mg przez ponad miesiąc może prowadzić do rozwinięcia się zespołu zależności. Duże dawki witaminy B6 stosowane przez długi czas mogą spowodować zaburzenia snu. Przy długotrwałym stosowaniu dawek znacznie przekraczających zalecane dawki terapeutyczne, istnieje możliwość wystąpienia obwodowej neuropatii czuciowej.

UWAGI
W dużych dawkach (powyżej 300 mg/dobę) pirydoksyna może zaburzać zdolność kierowania pojazdami i obsługi urządzeń mechanicznych.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner