LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Leki wycofane, komunikaty bezpieczeństwa

Preparaty budezonidu do inhalacji - kolejne serie wycofane z obrotu

Decyzje Głównego Inspektora Farmaceutycznego nr 8/WC/2019, 9/WC/2019, 10/WC/2019 i 14/WC/2019 dotyczące wycofania z obrotu serii preparatów BDS N, Benodil i Budixon Neb

Benodil - zobacz w LekInfo24.pl



Źródło: GIF