Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto

Preparaty zawierające substancję czynną Rifaximin (Ryfaksymina) - droga podania doustna

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Xifaxan (Rp) granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 100 mg/5 ml 1 but. 60 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 58,00 Cena 100% (zł): 58,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Xifaxan: granulat do sporządzania zawiesiny doustnej (100 mg/5 ml) 1 but. 60 ml

Alfasigma S.p.A.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Antybiotyk stosowany w zakażeniach przewodu pokarmowego.

SKŁAD
5 ml sporządzonej zawiesiny doustnej zawiera 100 mg ryfaksyminy. Preparat zawiera około 5,8 g sacharozy w zwykle stosowanej dawce (20 ml).

WSKAZANIA
U dorosłych i dzieci powyżej 12 lat: leczenie chorób przewodu pokarmowego, które zostały wywołane lub do powstania których przyczyniły się bakterie wrażliwe na ryfaksyminę, takich jak: zakażenia jelitowe, biegunka podróżnych, encefalopatia wątrobowa.

DAWKOWANIE
Okres leczenia nie powinien przekraczać 7 dni.
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat
Zakażenia jelitowe i biegunka podróżnych
O 200 mg (10 ml zawiesiny) co 8 godzin do 400 mg (20 ml zawiesiny) co 8-12 godzin.
Encefalopatia wątrobowa
400 mg (20 ml zawiesiny) co 8 godzin.
Dzieci
Skuteczność terapii i bezpieczeństwo stosowania ryfaksyminy u dzieci w wieku poniżej 12 lat nie zostały dotychczas ustalone; nie można zalecić żadnego dawkowania.
Osoby w podeszłym wieku
Nie badano farmakokinetyki ryfaksyminy u pacjentów w wieku 65 lat i starszych. Liczba pacjentów w tym wieku włączonych do badania klinicznego nie pozwoliła na ustalenie czy ich reakcja na lek jest inna niż u pacjentów młodszych.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Nie ma potrzeby modyfikacji dawki w tej grupie pacjentów.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Nie badano farmakokinetyki ryfaksyminy w tej grupie pacjentów.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub inne ryfamycyny, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Niedrożność jelit, nawet częściowa oraz ciężkie wrzodziejące uszkodzenia jelit.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Z powodu braku dostatecznych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, preparatu nie powinno się podawać podczas ciąży. W przypadku stosowania ryfaksyminy u kobiet karmiących piersią należy podjąć decyzję o zaprzestaniu karmienia lub zaprzestaniu podawania ryfaksyminy.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: wzdęcie, ból brzucha, zaparcie, nagła potrzeba wypróżnienia się, biegunka, wzdęcie z oddawaniem wiatrów, nudności, bolesne parcie na stolec, wymioty; gorączka; ból głowy. Niezbyt często: ból w górnej części jamy brzusznej, wodobrzusze, niestrawność, suchość w jamie ustnej, zaburzenie motoryki przewodu pokarmowego, obecność świeżej krwi w stolcu, stolce z domieszką śluzu; limfocytoza, monocytoza, neutropenia; kołatanie serca; zawroty głowy pochodzenia błędnikowego; podwójne widzenie; astenia, nieokreślone przykre uczucie bólu w klatce piersiowej, ból w klatce piersiowej, dreszcze, brak skuteczności leku, zmęczenie, choroba grypopodobna, obrzęk obwodowy, ból; kandydoza, drożdżakowe zakażenie pochwy; oparzenia słoneczne; zwiększenie aktywności AspAT, zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, obecność krwinek i krwi w moczu; jadłowstręt; ból pleców, kurcz mięśni, osłabienie siły mięśniowej, ból mięśni; brak smaku, niedoczulica; zaburzenia snu, bezsenność; glikozuria, częstomocz, wielomocz; nadmiernie częste miesiączkowanie; suchość w gardle, duszność, niedrożność nosa, ból gardła i krtani; zimne poty, wysypka, wysypka plamista; zaczerwienienie twarzy.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanychXifaxan (Rp) tabletki powlekane 200 mg 14 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 60,50 Cena 100% (zł): 60,50 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Xifaxan: tabletki powlekane (200 mg) 14 szt.

Alfasigma S.p.A.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Antybiotyk stosowany w zakażeniach przewodu pokarmowego.

SKŁAD
1 tabletka powlekana zawiera 200 mg ryfaksyminy.

WSKAZANIA
U dorosłych i dzieci powyżej 12 lat: leczenie chorób przewodu pokarmowego, które zostały wywołane lub do powstania których przyczyniły się bakterie wrażliwe na ryfaksyminę, takich jak zakażenia jelitowe, biegunka podróżnych, encefalopatia wątrobowa,  objawowa, niepowikłana choroba uchyłkowa jelita grubego u pacjentów dorosłych stosujących dietę bogatoresztkową.

DAWKOWANIE
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat
Zakażenia jelitowe i biegunka podróżnych
Od 200 mg (1 tabletka) co 8 godzin do 400 mg (2 tabletki) co 8-12 godzin.
Encefalopatia wątrobowa
400 mg (2 tabletki) co 8 godzin.
Okres leczenia nie powinien przekraczać 7 dni.
Dzieci
Skuteczność terapii i bezpieczeństwo stosowania ryfaksyminy u dzieci w wieku poniżej 12 lat nie zostały dotychczas ustalone; nie można zalecić żadnego dawkowania.
Objawowa niepowikłana choroba uchyłkowa jelita grubego
Dorośli
Pacjenci dorośli stosujący dietę bogatoresztkową: 400 mg (2 tabletki) co 12 godzin przez 7 dni. W razie potrzeby leczenie można powtarzać co miesiąc w kolejnych 11 miesiącach (w sumie maksymalnie 12 cykli po 7 dni każdy) Po zupełnym ustąpieniu objawów leczenie powinno zostać przerwane. Pojedynczy okres leczenia ryfaksyminą nie powinien przekraczać 7 dni. Każde ponowne włączenie ryfaksyminy powinno być poprzedzone okresem bez stosowania preparatu trwającym 30 dni.
Osoby w podeszłym wieku
Nie badano farmakokinetyki ryfaksyminy u pacjentów w wieku 65 lat i starszych. Liczba pacjentów w tym wieku włączonych do badania klinicznego nie pozwoliła na ustalenie czy ich reakcja na lek jest inna niż u pacjentów młodszych.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Nie ma potrzeby modyfikacji dawki w tej grupie pacjentów.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Nie badano farmakokinetyki ryfaksyminy w tej grupie pacjentów.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub inne ryfamycyny, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Niedrożność jelit, nawet częściowa oraz ciężkie wrzodziejące uszkodzenia jelit.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Z powodu braku dostatecznych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, preparatu nie powinno się podawać podczas ciąży. W przypadku stosowania ryfaksyminy u kobiet karmiących piersią należy podjąć decyzję o zaprzestaniu karmienia lub zaprzestaniu podawania ryfaksyminy.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: wzdęcie, ból brzucha, zaparcie, nagła potrzeba wypróżnienia się, biegunka, wzdęcie z oddawaniem wiatrów, nudności, bolesne parcie na stolec, wymioty; gorączka; ból głowy. Niezbyt często: ból w górnej części jamy brzusznej, wodobrzusze, niestrawność, suchość w jamie ustnej, zaburzenie motoryki przewodu pokarmowego, obecność świeżej krwi w stolcu, stolce z domieszką śluzu; limfocytoza, monocytoza, neutropenia; kołatanie serca; zawroty głowy pochodzenia błędnikowego; podwójne widzenie; astenia, nieokreślone przykre uczucie bólu w klatce piersiowej, ból w klatce piersiowej, dreszcze, brak skuteczności leku, zmęczenie, choroba grypopodobna, obrzęk obwodowy, ból; kandydoza, drożdżakowe zakażenie pochwy; oparzenia słoneczne; zwiększenie aktywności AspAT, zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, obecność krwinek i krwi w moczu; jadłowstręt; ból pleców, kurcz mięśni, osłabienie siły mięśniowej, ból mięśni; brak smaku, niedoczulica; zaburzenia snu, bezsenność; glikozuria, częstomocz, wielomocz; nadmiernie częste miesiączkowanie; suchość w gardle, duszność, niedrożność nosa, ból gardła i krtani; zimne poty, wysypka, wysypka plamista; zaczerwienienie twarzy.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanychXifaxan (Rp) tabletki powlekane 200 mg 28 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 106,00 Cena 100% (zł): 106,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Xifaxan: tabletki powlekane (200 mg) 28 szt.

Alfasigma S.p.A.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Antybiotyk stosowany w zakażeniach przewodu pokarmowego.

SKŁAD
1 tabletka powlekana zawiera 200 mg ryfaksyminy.

WSKAZANIA
U dorosłych i dzieci powyżej 12 lat: leczenie chorób przewodu pokarmowego, które zostały wywołane lub do powstania których przyczyniły się bakterie wrażliwe na ryfaksyminę, takich jak zakażenia jelitowe, biegunka podróżnych, encefalopatia wątrobowa,  objawowa, niepowikłana choroba uchyłkowa jelita grubego u pacjentów dorosłych stosujących dietę bogatoresztkową.

DAWKOWANIE
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat
Zakażenia jelitowe i biegunka podróżnych
Od 200 mg (1 tabletka) co 8 godzin do 400 mg (2 tabletki) co 8-12 godzin.
Encefalopatia wątrobowa
400 mg (2 tabletki) co 8 godzin.
Okres leczenia nie powinien przekraczać 7 dni.
Dzieci
Skuteczność terapii i bezpieczeństwo stosowania ryfaksyminy u dzieci w wieku poniżej 12 lat nie zostały dotychczas ustalone; nie można zalecić żadnego dawkowania.
Objawowa niepowikłana choroba uchyłkowa jelita grubego
Dorośli
Pacjenci dorośli stosujący dietę bogatoresztkową: 400 mg (2 tabletki) co 12 godzin przez 7 dni. W razie potrzeby leczenie można powtarzać co miesiąc w kolejnych 11 miesiącach (w sumie maksymalnie 12 cykli po 7 dni każdy) Po zupełnym ustąpieniu objawów leczenie powinno zostać przerwane. Pojedynczy okres leczenia ryfaksyminą nie powinien przekraczać 7 dni. Każde ponowne włączenie ryfaksyminy powinno być poprzedzone okresem bez stosowania preparatu trwającym 30 dni.
Osoby w podeszłym wieku
Nie badano farmakokinetyki ryfaksyminy u pacjentów w wieku 65 lat i starszych. Liczba pacjentów w tym wieku włączonych do badania klinicznego nie pozwoliła na ustalenie czy ich reakcja na lek jest inna niż u pacjentów młodszych.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Nie ma potrzeby modyfikacji dawki w tej grupie pacjentów.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Nie badano farmakokinetyki ryfaksyminy w tej grupie pacjentów.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub inne ryfamycyny, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Niedrożność jelit, nawet częściowa oraz ciężkie wrzodziejące uszkodzenia jelit.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Z powodu braku dostatecznych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, preparatu nie powinno się podawać podczas ciąży. W przypadku stosowania ryfaksyminy u kobiet karmiących piersią należy podjąć decyzję o zaprzestaniu karmienia lub zaprzestaniu podawania ryfaksyminy.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: wzdęcie, ból brzucha, zaparcie, nagła potrzeba wypróżnienia się, biegunka, wzdęcie z oddawaniem wiatrów, nudności, bolesne parcie na stolec, wymioty; gorączka; ból głowy. Niezbyt często: ból w górnej części jamy brzusznej, wodobrzusze, niestrawność, suchość w jamie ustnej, zaburzenie motoryki przewodu pokarmowego, obecność świeżej krwi w stolcu, stolce z domieszką śluzu; limfocytoza, monocytoza, neutropenia; kołatanie serca; zawroty głowy pochodzenia błędnikowego; podwójne widzenie; astenia, nieokreślone przykre uczucie bólu w klatce piersiowej, ból w klatce piersiowej, dreszcze, brak skuteczności leku, zmęczenie, choroba grypopodobna, obrzęk obwodowy, ból; kandydoza, drożdżakowe zakażenie pochwy; oparzenia słoneczne; zwiększenie aktywności AspAT, zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, obecność krwinek i krwi w moczu; jadłowstręt; ból pleców, kurcz mięśni, osłabienie siły mięśniowej, ból mięśni; brak smaku, niedoczulica; zaburzenia snu, bezsenność; glikozuria, częstomocz, wielomocz; nadmiernie częste miesiączkowanie; suchość w gardle, duszność, niedrożność nosa, ból gardła i krtani; zimne poty, wysypka, wysypka plamista; zaczerwienienie twarzy.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanychTixteller (Rp) tabletki powlekane 550 mg 56 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 1560,00 Cena 100% (zł): 1560,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Tixteller: tabletki powlekane (550 mg) 56 szt.

Alfasigma S.p.A.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Antybiotyk stosowany w zakażeniach przewodu pokarmowego.

SKŁAD
1 tabletka powlekana zawiera 550 mg ryfaksyminy.

WSKAZANIA
Preparat jest wskazany do stosowania w celu zmniejszenia częstości nawrotów epizodów jawnej encefalopatii wątrobowej u pacjentów w wieku >= 18 lat.
W kluczowym badaniu 91% pacjentów stosowało równocześnie laktulozę.

DAWKOWANIE
Dorośli
Zalecana dawka to 550 mg dwa razy na dobę. Skuteczność kliniczną oceniono na podstawie badania z grupą kontrolną, podczas którego uczestnicy byli leczeni przez 6 miesięcy. Przy leczeniu dłuższym niż 6-miesięczne powinno się, u poszczególnych pacjentów, wziąć pod uwagę stosunek korzyści do ryzyka, szczególnie związanego z progresją zaburzeń czynności wątroby.
Dzieci i młodzież
Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności preparatu u dzieci w wieku poniżej 18 lat.
Osoby w podeszłym wieku
Nie jest wymagana modyfikacja dawki, ponieważ dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania i skuteczności preparatu nie wykazywały żadnych różnic pomiędzy pacjentami w podeszłym wieku i młodszymi.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Nie ma potrzeby dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Preparat należy stosować ostrożnie u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby (C w skali Child-Pugh) oraz u pacjentów z oceną MELD > 25.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Pomimo, że nie zalecana jest zmiana dawkowania, należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.
Sposób podawania
Preparat można przyjmować z posiłkiem lub oddzielnie. Tabletki należy popijać szklanką wody.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną, pochodne ryfamycyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Niedrożność jelit.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
W celu zachowania ostrożności zaleca się unikania stosowania ryfaksyminy w okresie ciąży. Należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią, czy przerwać podawanie ryfaksyminy biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Często: depresja; zawroty głowy, ból głowy; duszność; ból w nadbrzuszu, wzmożone napięcie powłok brzusznych, biegunka, nudności, wymioty, wodobrzusze; wysypki, świąd; kurcze mięśni, bóle stawów; obrzęk obwodowy. Niezbyt często: zakażenie Clostridium, zakażenie dróg moczowych, zakażenie drożdżakowe; niedokrwistość; jadłowstręt, hiperkaliemia; stan splątania, lęk, hipersomnia, bezsenność; zaburzenia równowagi, amnezja, drgawki, zaburzenia uwagi, niedoczulica, zaburzenia pamięci; nagłe zaczerwienienia twarzy; wysięk opłucnowy; ból brzucha, krwawienie z żylaków przełyku, suchość w jamie ustnej, dyskomfort żołądka; ból mięśni; dyzuria, częstomocz; obrzęk, gorączka; upadki.

UWAGI
W badaniach klinicznych prowadzonych z grupą kontrolną zgłaszano zawroty głowy. Jednak ryfaksymina wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych