LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Szczepionki przeciwko COVID-19

Vaxzevria (COVID-19 Vaccine AstraZeneca) - potwierdzone bezpieczeństwo stosowaniaZgodnie z zapowiedzią z poprzedniego komunikatu Europejska Agencja Leków (EMA) oceniała każdy przypadek objawów mogących sugerować związek ze stosowaniem szczepionki AstraZeneca. 


Komitet ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii EMA (PRAC) przeprowadził szczegółową analizę 62 przypadków zakrzepicy zatoki żylnej mózgu oraz 24 przypadków zakrzepicy żył trzewnych. Większość powikłań zakrzepowo-zatorowych wystąpiła u kobiet poniżej 60. roku życia. Zgłoszone przypadki pochodziły z systemów raportowania obowiązujących w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, w której zostało zaszczepionych ponad 25 milionów osób. 

Wnioski EMA z przeprowadzonej analizy podtrzymują skuteczność i bezpieczeństwo stosowania szczepionki. Badane przypadki zakrzepów krwi z małą liczbą płytek krwi występują niezwykle rzadko, a ogólne korzyści ze stosowania szczepionki w zapobieganiu COVID-19 przewyższają ryzyko skutków ubocznych. Na podstawie dotychczasowych badań wciąż niemożliwe jest potwierdzenie konkretnych czynników ryzyka. Ryzyko wystąpienia powyższych działań niepożądanych określane jest jako bardzo niskie. 

Europejska Agencja Leków (EMA) wydała komunikat, w którym potwierdziła pozytywny profil bezpieczeństwa dla szczepionki AstraZeneca. Jednocześnie EMA zleciła dalsze badania, które umożliwią podjęcie dalszych niezbędnych działań, jeśli to będzie konieczne.

Należy jednak podkreślić, że zawsze należy bezzwłocznie, podobnie jak w przypadku innych produktów leczniczych i szczepionek, zgłosić się do lekarza, jeśli w ciągu kilku tygodni po zaszczepieniu wystąpią objawy takie jak duszności, ból w klatce piersiowej, obrzęk nóg, uporczywe bóle brzucha, objawy neurologiczne, takie jak silne i uporczywe bóle głowy lub niewyraźne widzenie oraz drobne plamy krwi pod skórą.

Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane związane ze stosowaniem produktu leczniczego Vaxzevria zgodnie z zasadami zgłaszania działań niepożądanych za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa
tel.: +48 22 49 21 301
faks: +48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl oraz podać numer serii o ile jest dostępny.

lub bezpośrednio do podmiotu odpowiedzialnego:

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.
Centrala/Biuro Główne
ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa
tel. +48 (22) 2457300
fax +48 (22) 4853007
e=mail: recepcja@astrazeneca.com
Strona internetowa: www.astrazeneca.pl

Infolinia dedykowana dla szczepionki Vaxzevria (COVID-19 AstraZeneca), zgłaszanie działań niepożądanych i 
informacja medyczna:

Poniedziałek-piątek (w godzinach pracy biura 9-17)
Tel.: +48 (22) 104 60 80
Formularz elektroniczny: https://contactazmedical.astrazeneca.com


Źródło: EMA, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczychbanerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem