reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Urzędowe wykazy produktów leczniczych


Aktualność
 STYCZEŃ 2021


Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2020 r. 


Aktualna lista Ministerstwa Zdrowia produktów leczniczych i wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na dzień 1  grudnia 2020 r.

Przejdź do pełnej listy:

Wykaz leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2021 r. wraz z wykazem bezpłatnych leków dla seniorów 75 plus oraz wykazem bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Ministerstwa Zdrowia 2020 poz. 116).

Zobacz pełną listę leków refundowanych obowiązującą od dn. 1 stycznia 2021 >> 


Charakterystyki Produktów Leczniczych zgodne z aktualną listą refundacyjną

Przejdź do strony Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Charakterystyki Produktów Leczniczych refundowanych >>