Urzędowe wykazy produktów leczniczych

  • Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2018 r. 

Przejdź do pełnego wykazu:

Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej >>

  • Aktualna lista Ministerstwa Zdrowia 266 produktów leczniczych i wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na dzień 15 listopada 2018 r.

Przejdź do pełnej listy:


  • Charakterystyki Produktów Leczniczych zgodne z aktualną listą refundacyjną

Przejdź do strony Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Charakterystyki Produktów Leczniczych refundowanych >>

  • Wykaz leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2018 r. wraz z wykazem bezpłatnych leków dla seniorów 75 plus.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Ministerstwa Zdrowia 2018 poz. 1-5).