Urzędowe wykazy produktów leczniczych

Aktualność LIPIEC 2020

  • Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2020 r. 

Przejdź do pełnego wykazu:

Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej >>

  • Aktualna lista Ministerstwa Zdrowia 298 produktów leczniczych i wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na dzień 15 czerwca 2020 r.

Przejdź do pełnej listy:

  • Charakterystyki Produktów Leczniczych zgodne z aktualną listą refundacyjną

Przejdź do strony Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Charakterystyki Produktów Leczniczych refundowanych >>


  • Wykaz leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2020 r. wraz z wykazem bezpłatnych leków dla seniorów 75 plus.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Ministerstwa Zdrowia 2019 poz. 105).