LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Urzędowe wykazy produktów leczniczych


Aktualność:
 KWIECIEŃ 2021


Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2020 r. Aktualna lista Ministerstwa Zdrowia produktów leczniczych i wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na dzień 12 marca 2021 r.

Przejdź do pełnej listy:


Wykaz leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2021 r. wraz z wykazem bezpłatnych leków dla seniorów 75 plus oraz wykazem bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Ministerstwa Zdrowia 2020 poz. 12).

Zobacz pełną listę leków refundowanych obowiązującą od dn. 1 maja 2021 » 


Charakterystyki Produktów Leczniczych zgodne z aktualną listą refundacyjną

Przejdź do strony Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Charakterystyki Produktów Leczniczych refundowanych 
»