Dodaj do mojego indeksu leków »

Ambroksol Hasco (Ambroxol, Ambroksol) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Ambroksol Hasco (OTC) syrop 30 mg/5 ml 1 but. 150 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 12,50 Cena 100% (zł): 12,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Ambroksol Hasco Junior (OTC) syrop 15 mg/5 ml 1 but. 150 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 11,50 Cena 100% (zł): 11,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Ambroksol Hasco Max (OTC) tabletki powlekane 60 mg 15 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 15,00 Cena 100% (zł): 15,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Ambroksol Hasco

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.

CO ZAWIERA AMBROKSOL HASCO

Ambroksol Hasco
5 ml syropu zawiera 30 mg chlorowodorku ambroksolu. Lek zawiera sorbitol - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; sorbitol może mieć lekkie działanie przeczyszczające.
Ambroksol Hasco Junior
5 ml syropu zawiera 15 mg chlorowodorku ambroksolu. Lek zawiera sorbitol - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; sorbitol może mieć lekkie działanie przeczyszczające.
Ambroksol Hasco Max
1 tabletka powlekana zawiera 60 mg chlorowodorku ambroksolu. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Ambroksol zwiększa wydzielanie śluzu w drogach oddechowych, co ułatwia odkrztuszanie i łagodzi kaszel.

KIEDY STOSUJE SIĘ AMBROKSOL HASCO

Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Jeżeli podczas stosowania leku w czasie ostrych chorób dróg oddechowych nie dojdzie do złagodzenia objawów, należy zasięgnąć porady lekarza. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 4-5 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.
AMBROKSOL HASCO - SYROP
Podane dawkowanie jest zalecane w początkowym okresie leczenia; dawkowanie można zmniejszyć o połowę po 14 dniach leczenia.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat
10 ml syropu 2 razy na dobę - dawka zalecana w przypadku ostrych stanów zapalnych dróg oddechowych oraz w początkowym okresie leczenia stanów przewlekłych, w pierwszych 14 dniach leczenia.
Dzieci
Dzieci od 6 do 12 lat: 5 ml syropu 2 do 3 razy na dobę.
Dzieci od 2 do 6 lat: 2,5 ml syropu 3 razy na dobę.
Dzieci od 1 do 2 lat: 2,5 ml syropu 2 razy na dobę.
AMBROKSOL HASCO JUNIOR - SYROP
Podane dawkowanie jest zalecane w początkowym okresie leczenia; dawkowanie można zmniejszyć o połowę po 14 dniach leczenia.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat
20 ml syropu 2 razy na dobę - dawka zalecana w przypadku ostrych stanów zapalnych dróg oddechowych oraz w początkowym okresie leczenia stanów przewlekłych, w pierwszych 14 dniach leczenia.
Dzieci
Dzieci od 6 do 12 lat: 10 ml syropu 2 do 3 razy na dobę.
Dzieci od 2 do 6 lat: 5 ml syropu 3 razy na dobę.
Dzieci od 1 do 2 lat: 5 ml syropu 2 razy na dobę.
AMBROKSOL HASCO MAX - TABLETKI
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat
1 tabletka 2 razy na dobę lub pół tabletki 3 razy na dobę.
Dzieci
Leku Ambroksol Hasco Max nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Sposób podawania
Lek można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłków. Leku nie należy stosować przed snem. Tabletki należy popijać płynem; tabletkę można podzielić na równe dawki. Syrop należy odmierzać za pomocą dołączonej miarki lub łyżki miarowej.

KIEDY AMBROKSOL HASCO NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (ambroksol) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli po upływie 4 do 5 dni objawy utrzymują się lub nasilają, należy skontaktować się z lekarzem. Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem w przypadku występowania ciężkich zaburzeń czynności nerek lub ciężkiej niewydolności wątroby. Jeśli wystąpią ciężkie reakcje skórne (w tym zmiany na śluzówkach, np. jamy ustnej, gardła, nosa, oczu, narządów płciowych), należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Leku nie należy podawać jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi (np. kodeiną), ponieważ hamują one odruch kaszlowy i utrudniają odkrztuszanie upłynnionego śluzu.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Nie zaleca się stosowania leku w trakcie ciąży, zwłaszcza w pierwszych trzech miesiącach ciąży. Nie zaleca się stosowania leku u kobiet karmiących piersią.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Często mogą wystąpić nudności, a w przypadku stosowania syropu także uczucie drętwienia w obrębie jamy ustnej, języka i gardła oraz zaburzenia smaku. Niezbyt często: biegunka, wymioty, niestrawność, ból brzucha oraz suchość śluzówki jamy ustnej w przypadku stosowania syropu. Rzadko: wysypka, pokrzywka, reakcje nadwrażliwości. Ponadto mogą wystąpić: świąd, reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy; ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry (w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevens-Johnsona, toksyczna martwica naskórka i ostra uogólniona krostkowica) oraz suchość w gardle w przypadku stosowania syropu.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Nie ma dowodów na wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Okres ważności po pierwszym otwarciu syropu wynosi 6 miesięcy.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych