Dodaj do mojego indeksu leków »

Ambrosol Teva (Ambroxol, Ambroksol) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Ambrosol Teva (OTC) syrop 15 mg/5 ml 1 but. 120 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 10,00 Cena 100% (zł): 10,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Ambrosol Teva (OTC) syrop 15 mg/5 ml 1 but. 200 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 14,00 Cena 100% (zł): 14,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Ambrosol Teva (OTC) syrop 30 mg/5 ml 1 but. 120 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 12,50 Cena 100% (zł): 12,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Ambrosol Teva (OTC) syrop 30 mg/5 ml 1 but. 200 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 16,50 Cena 100% (zł): 16,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Ambrosol Teva

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

CO ZAWIERA AMBROSOL TEVA

Ambrosol Teva - syrop 15 mg/5 ml
5 ml syropu (1 łyżka miarowa) zawiera 30 mg chlorowodorku ambroksolu. Lek zawiera sorbitol - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; sorbitol może mieć lekkie działanie przeczyszczające. Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu i propylu, glikol propylenowy - może powodować reakcje alergiczne.
Ambrosol Teva - syrop 30 mg/5 ml
5 ml syropu (1 łyżka miarowa) zawiera 30 mg chlorowodorku ambroksolu. Lek zawiera sorbitol - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; sorbitol może mieć lekkie działanie przeczyszczające. Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu i propylu, glikol propylenowy - może powodować reakcje alergiczne.
Ambrosol Teva - tabletki
1 tabletka zawiera 30 mg chlorowodorku ambroksolu. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Ambroksol zwiększa wydzielanie śluzu w drogach oddechowych, co ułatwia odkrztuszanie i łagodzi kaszel.

KIEDY STOSUJE SIĘ AMBROSOL TEVA

Lek jest stosowany w ostrych i przewlekłych chorobach dróg oddechowych, przebiegających z utrudnieniem odkrztuszania lepkiej wydzieliny oskrzelowej.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 4 do 5 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.
AMBROSOL TEVA - SYROP 15 mg/5 ml
Jeżeli leczenie trwa dłużej niż 7 do 14 dni, dawkę należy zmniejszyć.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat
Początkowo, przez 2 do 3 dni należy stosować 10 ml syropu (2 łyżki miarowe) 3 razy na dobę; następnie dawkę należy zmniejszyć do 10 ml syropu (2 łyżki miarowe) 2 razy na dobę.
Dzieci
Dzieci od 6 do 12 lat: 5 ml syropu (1 łyżka miarowa) 2 do 3 razy na dobę.
Dzieci od 2 do 6 lat: 2,5 ml syropu (pół łyżki miarowej) 3 razy na dobę.
Stosowanie leku jest przeciwwskazane u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
AMBROSOL TEVA - SYROP 30 mg/5 ml
Jeżeli leczenie trwa dłużej niż 7 do 14 dni, dawkę należy zmniejszyć.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat
Początkowo, przez 2 do 3 dni należy stosować 5 ml syropu (1 łyżka miarowa) 3 razy na dobę; następnie dawkę należy zmniejszyć do 5 ml syropu (1 łyżka miarowa) 2 razy na dobę.
Dzieci
Dzieci od 6 do 12 lat: 2,5 ml syropu (pół łyżki miarowej) 2 do 3 razy na dobę.
Dzieci od 2 do 6 lat: 1,25 ml syropu (1/4 łyżki miarowej) 3 razy na dobę.
Stosowanie leku jest przeciwwskazane u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
AMBROSOL TEVA - TABLETKI
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat
1 tabletka 3 razy na dobę przez pierwsze 2-3 dni, dawkę można zwiększyć do 2 tabletek 2 razy na dobę. W długotrwałym leczeniu (powyżej 10 dni) dawka może być zmniejszona do 1 tabletki 2 razy na dobę.
Dzieci
Leku w postaci tabletek nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Sposób podawania
Leku nie należy stosować bezpośrednio przed snem. Tabletki należy przyjąć w trakcie posiłku popijając odpowiednią ilością wody. Syrop należy przyjmować po posiłku.

KIEDY AMBROSOL TEVA NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (ambroksol) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli po upływie 4 do 5 dni objawy utrzymują się lub nasilają, należy skontaktować się z lekarzem. Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem w przypadku występowania choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, zaburzeń czynności nerek lub wątroby, astmy oskrzelowej oraz jeśli występuje osłabiony odruch kaszlowy lub zaburzenia oczyszczania rzęskowego oskrzeli, ze względu na możliwość zalegania wydzieliny w drogach oddechowych. Jeśli wystąpią ciężkie reakcje skórne (w tym zmiany na śluzówkach, np. jamy ustnej, gardła, nosa, oczu, narządów płciowych), należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Leku nie należy podawać jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi (np. kodeiną), ponieważ hamują one odruch kaszlowy i utrudniają odkrztuszanie upłynnionego śluzu.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży, zwłaszcza w pierwszych trzech miesiącach ciąży. Nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Często mogą wystąpić: nudności, zaburzenia smaku, osłabienie czucia w obrębie jamy ustnej i gardła. Niezbyt często: wymioty, biegunka, bóle brzucha, niestrawność, suchość jamy ustnej. Rzadko: wysypka, pokrzywka oraz zgaga po zastosowaniu syropu. Ponadto mogą wystąpić: ciężkie reakcje skórne, takie jak zespół Stevens-Johnsona i martwica toksyczno-rozpływna naskórka, reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy, świąd i inne reakcje nadwrażliwości, suchość w gardle.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania syropu wynosi 28 dni.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych