LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Asmag B6 (Magnesium + Pyridoxine - vitamin B6)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Asmag B6 (OTC) tabletki 20 mg Mg + 0,25 mg 50 szt. n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 8,80 Cena 100% (zł): 8,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Asmag B6

Zakład Chemiczno-Farmaceutyczny "Farmapol" Sp. z o.o.

SKŁAD
1 tabletka zawiera 300 mg czterowodnego wodoroasparaginianu magnezu (co odpowiada 20 mg jonów magnezu) oraz 0,25 mg chlorowodorku pirydoksyny. 1 tabletka zawiera 49,75 mg laktozy.

Wskazania

Niedobór magnezu.

Dawkowanie

Dorośli
3 tabletki 4 razy na dobę.
Dzieci
1 tabletka 2 do 3 razy na dobę.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Preparat jest przeciwwskazany w ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min).
Sposób podawania
Tabletki należy przyjmować po posiłku, popijając wodą.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Hipermagnezemia, ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min), antybiotykoterapia, biegunka, zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego, bradykardia, miastenia.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Większe dawki związków magnezu mogą powodować wystąpienie zaburzeń żołądkowo-jelitowych (nudności, wymioty, biegunka).

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner