LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Magvit B6 (Magnesium + Pyridoxine - vitamin B6)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Magvit B6 (OTC) tabletki dojelitowe 48 mg Mg + 5 mg 50 szt. n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 16,40 Cena 100% (zł): 16,40 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Magvit B6

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.

SKŁAD
1 tabletka zawiera 48 mg jonów magnezu w postaci dwuwodnego mleczanu magnezu oraz 5 mg chlorowodorku pirydoksyny. Preparat zawiera sacharozę.

Wskazania

Wskazaniem do podawania preparatu jest profilaktyka powikłań związanych z niedoborem magnezu i (lub) witaminy B6 oraz uzupełnianie stwierdzonych niedoborów tych związków w organizmie.
Profilaktycznie preparat zaleca się w stanach przewlekłego zmęczenia fizycznego i psychicznego, nadpobudliwości nerwowej, w sytuacjach wywołujących stres, depresjach, zaburzeniach snu, bólach mięśni, w zapobieganiu miażdżycy i zawałom serca.
Uzupełniająco w hipomagnezemii wywołanej nałogowym paleniem tytoniu i spożywaniem alkoholu; długotrwałym stosowaniem leków przeczyszczających, środków antykoncepcyjnych i niektórych preparatów moczopędnych oraz diurezą osmotyczną u cukrzyków w przebiegu przewlekłej hiperglikemii.
Wspomagająco preparat znalazł zastosowanie jako uzupełnienie leczenia chorób serca i układu krążenia, takich jak nadciśnienie tętnicze, zastoinowa niewydolność krążenia, zaburzenia rytmu serca; w terapii atonicznych skurczów mięśni i drętwienia kończyn, w stanach depresji nerwowej, a także podczas rekonwalescencji po złamaniach kości lub w kompleksowym leczeniu osteoporozy.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat
Profilaktycznie: raz na dobę 2 tabletki lub 1 do 2 tabletek 2 razy na dobę.
Leczniczo: wyłącznie z przepisu lekarza.
Dzieci w wieku poniżej 12 lat
W tej grupie pacjentów preparat jest stosowany profilaktycznie na zalecenie lekarza.
Leczniczo: wyłącznie z przepisu lekarza.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Preparat jest przeciwwskazany w ciężkiej niewydolności nerek.
Sposób podawania
Tabletki należy popić wodą. Nie należy stosować preparatu na czczo, gdyż może spowodować biegunkę.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Ciężka niewydolność nerek, hipermagnezemia, hiperwitaminoza B6, blok przedsionkowo-komorowy, miastenia, parkinsonizm leczony L-dopą bez stosowania inhibitora obwodowej dekarboksylazy lewodopy, znaczne niedociśnienie tętnicze, zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego, biegunka.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Sporadycznie mogą pojawić się zaburzenia żołądkowo-jelitowe, nudności, wymioty, luźne stolce lub zaczerwienienie skóry. Długotrwałe systematyczne przyjmowanie pirydoksyny w dawce 50 mg/dobę może stać się przyczyną obwodowej neuropatii czuciowej, natomiast dawki dobowe powyżej 200 mg mogą prowadzić do niedoboru kwasu foliowego, zaburzeń oddechowych oraz różnego typu dermatoz.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner