LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Slow-Mag B6 (Magnesium + Pyridoxine - vitamin B6) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Slow-Mag B6 (OTC) tabletki dojelitowe 64 mg Mg + 5 mg 50 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 20,00 Cena 100% (zł): 20,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Slow-Mag B6

Ethifarm Sp. z o.o.

SKŁAD
1 tabletka zawiera 64 mg jonów magnezu (w postaci sześciowodnego chlorku magnezu) oraz 5 mg chlorowodorku pirydoksyny.

Wskazania

Niedobory magnezu i witaminy B6.

Dawkowanie

Dorośli
Zapobiegawczo: zazwyczaj 2 tabletki na dobę (1 tabletka rano i 1 tabletka wieczorem).
W niedoborze magnezu i witaminy B6: 5 tabletek na dobę (2 tabletki rano i 3 tabletki wieczorem) przez 3 tygodnie, następnie 3 tabletki wieczorem.
Dzieci w wieku powyżej 12 lat
W terapii krótkotrwałej - maksymalnie do 3 tabletek na dobę w dawkach podzielonych.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością nerek Preparat jest przeciwwskazany w ciężkiej niewydolności nerek.
Sposób podawania
Tabletki należy połykać w całości, bez rozgryzania ani dzielenia.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Hipermagnezemia. Znaczne niedociśnienie tętnicze. Zaburzenia przewodnictwa mięśnia sercowego. Niewydolność nerek. Miastenia. Nie stosować równocześnie z lewodopą.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe, m.in. biegunka.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama