LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Aspargin (Magnesium hydroaspartate + Potassium hydroaspartate)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Aspargin (OTC) tabletki 250 mg + 250 mg 50 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 8,00 Cena 100% (zł): 8,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Aspargin (OTC) tabletki 250 mg + 250 mg 75 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 10,20 Cena 100% (zł): 10,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Aspargin

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy "Filofarm"

SKŁAD
1 tabletka zawiera 250 mg wodoroasparaginianu magnezu (co odpowiada 17 mg jonów magnezu) oraz 250 mg wodoroasparaginianu potasu (co odpowiada 54 mg jonów potasu). 1 tabletka zawiera 53 mg sacharozy.

Wskazania

Uzupełnianie niedoboru magnezu i potasu (nie wymagające podawania pierwiastków drogą dożylną):
- przy niemiarowościach i nadpobudliwości serca - zwłaszcza na tle niedoboru magnezu i potasu;
- profilaktycznie w chorobie niedokrwiennej serca, przy zagrożeniu zawałem;
- w rekonwalescencji pozawałowej;
- po przebytych chorobach zakaźnych lub zabiegach chirurgicznych, w przebiegu których doszło do utraty magnezu i potasu;
- jako lek przeciwdziałający niepożądanym skutkom długotrwałego stosowania glikozydów nasercowych i leków moczopędnych (np. tiazydów, furosemidu).

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat
Przeciętnie od 1 do 2 tabletek 2 do 3 razy dziennie, co odpowiada 34 do 102 mg jonów magnezu na dobę (1,4 do 4,2 mmol) oraz 108 do 324 mg jonów potasu na dobę (2,7 do 8,3 mmol).
Przyjmuje się, że całkowite dzienne zapotrzebowanie organizmu na magnez nie przekracza 5 mg na kg masy ciała, a przy zapobieganiu niedoborom potasu podaje się do 780 mg jonu na dobę.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Preparat jest przeciwwskazany w ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny mniejszy od 30 ml/min).
Sposób podawania
Tabletki należy przyjmować po posiłku.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Hipermagnezemia, hiperkaliemia, ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny mniejszy od 30 ml/min), zakażenia dróg moczowych, zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego, bradykardia, miastenia, znaczne niedociśnienie tętnicze krwi.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Niekiedy mogą wystąpić: bóle brzucha, nudności, biegunka, wymioty; zaczerwienienie skóry, bezsenność, osłabienie mięśniowe. Rzadko, zwłaszcza u osób z zaburzeniami czynności nerek, może wystąpić hiperkaliemia. Preparat może spowodować zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego.

UWAGI
Preparatu nie należy stosować w ostrym odwodnieniu, rozległym zniszczeniu tkanek (np. oparzenia dużych powierzchni ciała). Nie podawać z innymi preparatami zawierającymi potas. Przy długotrwałym stosowaniu, w razie ciężkiej biegunki oraz u pacjentów leczonych glikozydami nasercowymi należy kontrolować stężenie potasu i magnezu w surowicy, a w razie potrzeby także w erytrocytach.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner