Dodaj do mojego indeksu leków »

Carbo medicinalis MF (Activated charcoal) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Carbo medicinalis MF (OTC) tabletki 250 mg 20 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 6,80 Cena 100% (zł): 6,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Carbo medicinalis MF

Informacja dla pacjenta

Medicofarma S.A.

SKŁAD
1 tabletka zawiera 250 mg węgla leczniczego. Preparat zawiera laktozę i sacharozę.

Wskazania

Biegunki. Wzdęcia. Zatrucia lekami i substancjami chemicznymi.

Dawkowanie

Wzdęcia
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat
4-5 tabletek kilka razy dziennie, do ustąpienia objawów. Tabletki można połykać w całości, jednak w celu ich szybszego działania zalecane jest ich rozgryzanie.
Biegunka
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat
Jednorazowo 12-16 tabletek. Tabletki należy rozkruszyć lub pogryźć (najlepiej podawać w postaci papki). Dawkę, w razie konieczności, można powtarzać co kilka godzin.
Zatrucia lekami i substancjami chemicznymi
W leczeniu zatruć lekami i substancjami chemicznymi preparat podaje się najczęściej w zawiesinie wodnej, np. do płukania żołądka. Sporządza się ją mieszając rozkruszone tabletki z wodą destylowaną. Zawiesina powinna mieć konsystencję gęstej śmietany. Podaje się ją w zalecanej dawce doustnie przez zgłębnik i usuwa przez odessanie lub wywołanie wymiotów, odzyskując całkowitą ilość podanego węgla.
Dorośli i dzieci powyżej 1. roku życia
Jednorazowo około 49-50 tabletek (w ciężkich zatruciach jednorazowo do 100 g węgla leczniczego), w razie konieczności kilkakrotnie w ciągu doby.
Dzieci w 1. roku życia
Jednorazowa dawka 1 g na kg mc. (w postaci zawiesiny wodnej). W razie potrzeby dawkę tę można powtarzać co 4-6 godzin.
Osoby w podeszłym wieku, pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u osób w wieku podeszłym oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Preparatu nie należy stosować u osób nieprzytomnych, u których nie zabezpieczono dróg oddechowych.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Mogą wystąpić: zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wymioty (zwłaszcza u dzieci), zaparcia. Podczas wymiotów opisywano aspirację podanego węgla do płuc. Węgiel barwi stolec na czarno.

UWAGI
Nie należy stosować węgla leczniczego, jeśli konieczne jest jednoczesne podanie doustne swoistego antidotum, np. metioniny. Preparat należy stosować ostrożnie w przypadku zatrucia środkami wpływającymi na perystaltykę jelit (np. opioidy) i tylko sporadycznie stosować środki przeczyszczające podczas leczenia węglem aktywowanym, ze względu na ryzyko wystąpienia zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej. Preparat jest mało skuteczny w zatruciu kwasem borowym, siarczanem żelazawym i innymi związkami metali, DDT, cyjankami, litem, etanolem, glikolem etylenowym, związkami nierozpuszczalnymi w wodzie, a także kwasami nieorganicznymi i zasadami. Istnieje zagrożenie aspiracją do płuc w czasie podawania preparatu pacjentom nieprzytomnym oraz w przypadku zatrucia lekami hamującymi OUN lub prowadzącymi do drgawek - w takich sytuacjach wymagane jest zabezpieczenie w postaci intubacji przed wykonaniem płukania żołądka. W leczeniu ostrych zatruć, wymioty należy wywołać przed podaniem węgla; po ich ustaniu węgiel należy podać w ciągu 30-60 minut.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych