LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Clemastinum Aflofarm (Clemastine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Clemastinum Aflofarm (Rp) syrop 1 mg/10 ml 1 but. 100 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 7,00 Cena 100% (zł): 7,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Clemastinum Aflofarm

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Co zawiera Clemastinum Aflofarm?

Lek Clemastinum Aflofarm występuje w postaci syropu i jest dostępny na receptę.
10 ml syropu zawiera 1 mg klemastyny w postaci fumaranu. Lek zawiera sorbitol - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu i propylu - mogą powodować reakcje alergiczne. Lek zawiera alkohol, co należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci, pacjentów z chorobą wątroby lub z padaczką.

Jak działa Clemastinum Aflofarm?

Klemastyna jest lekiem przeciwhistaminowym, łagodzącym objawy reakcji alergicznej.

Kiedy stosować Clemastinum Aflofarm?

Lek Clemastinum Aflofarm jest stosowany w leczeniu objawów związanych z alergicznym nieżytem nosa (takich jak wodnista wydzielina z nosa, kichanie, łzawienie, świąd nosa) oraz w łagodzeniu objawów niektórych alergii skórnych (takich jak pokrzywka, kontaktowe zapalenie skóry, wyprysk atopowy, świąd, obrzęk Quinckego).

Jak stosować Clemastinum Aflofarm?

Dawkowanie leku Clemastinum Aflofarm, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować doustnie. Do opakowania dołączona jest miarka ułatwiająca  dawkowanie leku.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Clemastinum Aflofarm?

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy lek Clemastinum Aflofarm nie może być stosowany?

Leku Clemastinum Aflofarm nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (klemastynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku, jeśli pacjent ma uczulenie na inne leki o budowie chemicznej podobnej do klemastyny (np. chlorfeniramina, difenhydramina). Leku Clemastinum Aflofarm nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Clemastinum Aflofarm?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Clemastinum Aflofarm lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz poinformuje o zaleceniach związanych ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się lub nasilają, należy poradzić się lekarza. Należy przerwać przyjmowanie leku Clemastinum Aflofarm co najmniej 3 dni przed wykonaniem testów alergicznych. Podczas przyjmowania leku Clemastinum Aflofarm nie należy pić alkoholu.

Jak stosować lek Clemastinum Aflofarm z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować lek Clemastinum Aflofarm w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Clemastinum Aflofarm u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Clemastinum Aflofarm?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Clemastinum Aflofarm, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Clemastinum Aflofarm?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czy lek Clemastinum Aflofarm wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Clemastinum Aflofarm może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli wystąpi senność, zaburzenia koordynacji, ból i zawroty głowy, uczucie znużenia i zmęczenia oraz zaburzenia widzenia (widzenie podwójne i niewyraźne), nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Jak przechowywać Clemastinum Aflofarm?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner