Dodaj do mojego indeksu leków »

Drotafemme (Drotaverine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Drotafemme (OTC) tabletki powlekane 40 mg 20 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 8,50 Cena 100% (zł): 8,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Drotafemme Forte (OTC) tabletki powlekane 80 mg 20 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 14,20 Cena 100% (zł): 14,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Drotafemme

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Sun-Farm Sp. z o.o.

CO ZAWIERA LEK DROTAFEMME LUB DROTAFEMME FORTE?

Drotafemme
1 tabletka powlekana Drotafemme zawiera 40 mg chlorowodorku drotaweryny. Lek zawiera laktozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek zawiera żółcień pomarańczową - może powodować reakcje alergiczne.
Drotafemme Forte
1 tabletka powlekana Drotafemme Forte zawiera 80 mg chlorowodorku drotaweryny. Tabletkę można dzielić na dwie równe dawki. Lek zawiera laktozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek zawiera żółcień chinolinową - może powodować reakcje alergiczne.

JAK DZIAŁA LEK DROTAFEMME?

Drotaweryna działa rozkurczowo na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, drogi żółciowe, układ moczowo-płciowy.

KIEDY STOSOWAĆ LEK DROTAFEMME LUB DROTAFEMME FORTE?

Stany skurczowe mięśni gładkich związane z chorobami dróg żółciowych: kamicą dróg żółciowych, zapaleniem pęcherzyka żółciowego, zapaleniem okołopęcherzykowym, zapaleniem przewodów żółciowych, zapaleniem brodawki Vatera.
Stany skurczowe mięśni gładkich dróg moczowych: kamicy nerkowej, kamicy moczowodowej, zapaleniu miedniczek nerkowych, zapaleniu pęcherza moczowego, bolesnym parciu na mocz.
Wspomagająco:
- w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego: chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, zapaleniu żołądka, zapaleniu jelit, zapaleniu okrężnicy, w stanach skurczowych wpustu i odźwiernika żołądka, zespole drażliwego jelita grubego, zaparciach na tle spastycznym, wzdęciach jelit i zapaleniu trzustki;
- w bolesnym miesiączkowaniu.

JAK STOSOWAĆ LEK DROTAFEMME LUB DROTAFEMME FORTE?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować leku Drotafemme lub Drotafemme Forte przez okres dłuższy niż 7 dni.
Drotafemme
Dorośli
Dawka dobowa wynosi 120 do 240 mg w 2-3 dawkach pojedynczych.
Dzieci i młodzież
W przypadku konieczności zastosowania leku Drotafemme u dzieci: dawka dobowa dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat wynosi 80 mg w 2 dawkach pojedynczych; dawka dobowa dla dzieci w wieku powyżej 12 lat wynosi 160 mg w 2-4 dawkach pojedynczych. Leku Drotafemme nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Drotafemme Forte
Dorośli
Dawka dobowa wynosi 120 do 240 mg w 2-3 dawkach pojedynczych.
Dzieci i młodzież
W przypadku konieczności zastosowania leku Drotafemme Forte u dzieci w wieku powyżej 12 lat maksymalna dawka dobowa wynosi 160 mg w 2-4 dawkach pojedynczych. Leku Drotafemme Forte nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Sposób podawania
Lek można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

KIEDY LEK DROTAFEMME LUB DROTAFEMME FORTE NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Drotafemme lub Drotafemme Forte nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (drotawerynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku Drotafemme lub Drotafemme Forte w ciężkiej niewydolności wątroby, nerek i serca oraz w bloku przedsionkowo-komorowym drugiego i trzeciego stopnia.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU DROTAFEMME LUB DROTAFEMME FORTE?

Jeśli po upływie 7 dni stosowania leku Drotafemme lub Drotafemme Forte objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Lek Drotafemme lub Drotafemme Forte należy stosować ostrożnie u pacjentów z niedociśnieniem.

JAK STOSOWAĆ LEK DROTAFEMME Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Należy zachować ostrożność przy jednoczesnym podawaniu z lewodopą (lek stosowany w chorobie Parkinsona) ze względu na zmniejszenie jej działania przeciwparkinsonowego oraz nasilenie drżeń i sztywności.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ LEK DROTAFEMME LUB DROTAFEMME FORTE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku Drotafemme lub Drotafemme Forte. Nie stosować leku Drotafemme lub Drotafemme Forte w czasie porodu.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU DROTAFEMME LUB DROTAFEMME FORTE?

Rzadko mogą wystąpić: nudności, zaparcie, ból i zawroty głowy, bezsenność, kołatanie serca, zmniejszenie ciśnienia krwi oraz reakcje alergiczne (obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, wysypka, świąd).

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU DROTAFEMME LUB DROTAFEMME FORTE?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

CZY LEK DROTAFEMME LUB DROTAFEMME FORTE WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

W dawkach leczniczych lek Drotafemme lub Drotafemme Forte nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W razie wystąpienia zawrotów głowy, należy unikać potencjalnie niebezpiecznych czynności, takich jak prowadzenie pojazdów lub obsługa maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK DROTAFEMME LUB DROTAFEMME FORTE?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych