LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja PAŹDZIERNIK 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Filomag B6 (Magnesium+Pyridoxine - vitamin B6) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Filomag B6 (OTC) tabletki 40 mg Mg + 5 mg 50 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 12,50 Cena 100% (zł): 12,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Filomag B6 (OTC) tabletki 40 mg Mg + 5 mg 75 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 15,80 Cena 100% (zł): 15,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Filomag B6

Informacja dla pacjenta

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy "Filofarm"

SKŁAD
1 tabletka zawiera 600 mg wodoroasparaginianu magnezu (co odpowiada 40 mg jonów magnezu) oraz 5 mg chlorowodorku pirydoksyny. Preparat zawiera sacharozę.

Wskazania

Stwierdzony niedobór magnezu i (lub) witaminy B6.
Objawy czynnościowego niedoboru magnezu.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat
W intensywnym uzupełnianiu stwierdzonego biochemicznie lub klinicznie niedoboru magnezu: 1 do 2 tabletek 2 lub 3 razy na dobę (maksymalnie 6 tabletek w ciągu doby), tj. 80 do 240 mg jonów magnezu na dobę (3,3 do 9,9 mmol) i 10 do 30 mg witaminy B6 na dobę.
Profilaktyka niedoboru magnezu i witaminy B6: 1 do 2 tabletek 2 razy na dobę (maksymalnie 4 tabletki w ciągu doby), tj. 80 do 160 mg jonów magnezu na dobę (3,3 do 6,6 mmol) i 10 do 20 mg witaminy B6 na dobę.
Dzieci w wieku od 4 do 12 lat
Odpowiednio do stwierdzonych niedoborów magnezu, wieku i masy ciała dziecka: 1 do 2 tabletek 2 razy na dobę (maksymalnie 4 tabletki w ciągu doby), tj. 80 mg do 160 mg jonów magnezu na dobę (3,3 do 6,6 mmol) i 10 do 20 mg witaminy B6 na dobę.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Preparat jest przeciwwskazany w ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min).

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Hipermagnezemia. Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min). Zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego, bradykardia, miastenia.
 
DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Niekiedy mogą wystąpić nudności i biegunki; zaczerwienienie skóry, bezsenność, osłabienie mięśniowe. Preparat może powodować zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego.

UWAGI
Przy długotrwałym stosowaniu należy kontrolować stężenie magnezu w surowicy.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl