LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Flonidan (Loratadine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Flonidan (Rp) tabletki 10 mg 10 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 13,00 Cena 100% (zł): 13,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Flonidan (Rp) tabletki 10 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% / 30% Opłata pacjenta (zł): 7,65 / 7,65 Cena 100% (zł): 16,70 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Flonidan (Rp) tabletki 10 mg 60 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% / 30% Opłata pacjenta (zł): 12,58 / 12,58 Cena 100% (zł): 30,67 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Flonidan (Rp) tabletki 10 mg 90 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% / 30% Opłata pacjenta (zł): 20,51 / 20,51 Cena 100% (zł): 47,66 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Flonidan (Rp) zawiesina doustna 1 mg/ml 1 but. 120 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% / 30% Opłata pacjenta (zł): 5,25 / 5,25 Cena 100% (zł): 12,68 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Flonidan

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Sandoz GmbH

Co zawiera Flonidan?

Lek Flonidan występuje w postaci tabletek i zawiesiny doustnej. Obie pozycje leku są dostępne na receptę.
Flonidan tabletki
1 tabletka Flonidan zawiera 10 mg loratadyny. Tabletkę można podzielić na połowy. Lek zawiera laktozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Flonidan zawiesina
5 ml zawiesiny Flonidan zawiera 5 mg loratadyny. Lek zawiera sacharozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Lek zawiera glicerol, który w dużych dawkach może powodować ból głowy, zaburzenia żołądkowe i biegunkę.

Jak działa Flonidan?

Loratadyna jest lekiem przeciwalergicznym, łagodzącym objawy reakcji alergicznej.

Kiedy stosować Flonidan?

Lek Flonidan łagodzi objawy związane z alergicznym zapaleniem śluzówki nosa (takie jak kichanie, wodnista wydzielina z nosa lub świąd nosa, świąd podniebienia, zaczerwienienie lub łzawienie oczu) oraz objawy związane z przewlekłą pokrzywką o nieznanej przyczynie (tzn. przewlekłą pokrzywką idiopatyczną).

Jak stosować Flonidan?

Dawkowanie leku Flonidan, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek można przyjmować niezależnie od posiłków. Tabletkę należy połknąć w całości, bez rozgryzania, popijając płynem.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Flonidan?

Jeśli pacjent zapomni przyjąć lek o zwykłej porze, należy przyjąć go zaraz po przypomnieniu sobie o tym. Jeśli zbliża się pora przyjęcia następnej dawki, nie należy przyjmować pominiętej tabletki, ale powrócić do zwykłego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Flonidan nie może być stosowany?

Leku Flonidan nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (loratadynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Flonidan w postaci tabletek nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 2 lat ani dla dzieci o masie ciała mniejszej niż 30 kg.
Lek Flonidan w postaci zawiesiny nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Flonidan?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Flonidan lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Lek Flonidan należy odstawić co najmniej 2 dni przed wykonaniem alergicznych testów skórnych, ponieważ może on hamować lub osłabiać dodatnią reakcję na alergeny wykrywaną tymi testami.

Jak stosować Flonidan z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Flonidan w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Flonidan u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Flonidan?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Flonidan, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Jeżeli podczas stosowania leku Flonidan wystąpią ciężkie reakcje alergiczne, należy przerwać przyjmowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Flonidan?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Czy Flonidan wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Bardzo rzadko u niektórych osób przyjęcie leku Flonidan może spowodować senność, zaburzającą zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać Flonidan?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama