LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Fluconazin (Fluconazole) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Fluconazin (Rp) syrop 5 mg/ml 1 but. 150 ml 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 50% Opłata pacjenta (zł): 15,93 Cena 100% (zł): 31,52 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Fluconazin

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.

Co zawiera Fluconazin?

Lek Fluconazin występuje w postaci syropu i jest dostępny na receptę.
1 ml syropu zawiera 5 mg flukonazolu. Lek zawiera maltitol - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa Fluconazin?

Flukonazol jest lekiem przeciwgrzybiczym.

Kiedy stosować Fluconazin?

Lek Fluconazin jest stosowany w leczeniu zakażeń wywołanych przez grzyby chorobotwórcze i można go także stosować w zapobieganiu zakażeniom drożdżakami.

Jak stosować Fluconazin?

Dawkowanie leku Fluconazin, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek można stosować zarówno w trakcie jedzenia, jak i niezależnie od jedzenia.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Fluconazin?

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Fluconazin nie może być stosowany?

Leku Fluconazin nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (flukonazol), inne leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Fluconazin?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Fluconazin lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz poinformuje o zaleceniach związanych ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza.

Jak stosować Fluconazin z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Fluconazin w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Fluconazin u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Fluconazin?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Fluconazin, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać przyjmowanie leku Fluconazin i natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną w przypadku wystąpienia objawów reakcji alergicznych (obrzęk powiek, twarzy lub ust, trudności w oddychaniu, swędzenie całego ciała, wysypka skórna, ciężkie reakcje skórne, takie jak wysypka z powstawaniem pęcherzy - która może również dotyczyć jamy ustnej i języka) lub wystąpienia objawów ze strony wątroby (zażółcenie skóry lub oczu, wymioty, utrata apetytu, uczucie zmęczenia).

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Fluconazin?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej zgłosić się do najbliższego szpitala.

Czy Fluconazin wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Fluconazin nie ma wpływu lub w sposób nieistotny wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać Fluconazin?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama