LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Fluconazole Hasco (Fluconazole) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Fluconazole Hasco (Rp) syrop 5 mg/ml 1 but. 150 ml 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 50% Opłata pacjenta (zł): 15,60 Cena 100% (zł): 31,19 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Fluconazole Hasco

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.

Co zawiera Fluconazole Hasco?

Lek Fluconazole Hasco występuje w postaci syropu i jest dostępny na receptę.
1 ml syropu zawiera 5 mg flukonazolu. Lek zawiera maltitol - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa Fluconazole Hasco?

Flukonazol jest lekiem przeciwgrzybiczym.

Kiedy stosować lek Fluconazole Hasco?

Lek Fluconazole Hasco jest stosowany w leczeniu zakażeń wywołanych przez grzyby chorobotwórcze i można go także stosować w zapobieganiu zakażeniom drożdżakami. Najczęstszą przyczyną zakażeń grzybiczych są drożdżaki z rodzaju Candida.

Jak stosować lek Fluconazole Hasco?

Dawkowanie leku Fluconazole Hasco, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek można stosować zarówno w trakcie jedzenia, jak i niezależnie od jedzenia. Lek najlepiej przyjmować codziennie o tej samej porze. Do opakowania dołączona jest łyżeczka miarowa i miarka ułatwiające dawkowanie.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Fluconazole Hasco?

W razie pominięcia dawki leku należy przyjąć ją jak najszybciej; jeśli zbliża się czas przyjęcia następnej dawki, nie należy przyjmować dawki pominiętej. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy lek Fluconazole Hasco nie może być stosowany?

Leku Fluconazole Hasco nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (flukonazol), inne leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Fluconazole Hasco?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Fluconazole Hasco lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz poinformuje o zaleceniach związanych ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza.

Jak stosować lek Fluconazole Hasco z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować lek Fluconazole Hasco w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Fluconazole Hasco u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Fluconazole Hasco?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Fluconazole Hasco, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać przyjmowanie leku Fluconazole Hasco i natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną w przypadku wystąpienia objawów reakcji alergicznych (obrzęk powiek, twarzy lub ust, trudności w oddychaniu, swędzenie całego ciała, wysypka skórna, ciężkie reakcje skórne, takie jak wysypka z powstawaniem pęcherzy - która może również dotyczyć jamy ustnej i języka) lub wystąpienia objawów ze strony wątroby (zażółcenie skóry lub oczu, wymioty, utrata apetytu, uczucie zmęczenia).

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Fluconazole Hasco?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej zgłosić się do najbliższego szpitala.

Czy lek Fluconazole Hasco wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Należy wziąć pod uwagę, że podczas stosowania leku Fluconazole Hasco sporadycznie mogą wystąpić zawroty głowy lub drgawki i nie należy wówczas prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Jak przechowywać lek Fluconazole Hasco?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Po pierwszym otwarciu opakowania syrop można używać przez 3 miesiące.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner