Dodaj do mojego indeksu leków »

Fungotac (Clotrimazole) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Fungotac (OTC) krople do uszu, roztwór 10 mg/ml 1 but. 20 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 33,00 Cena 100% (zł): 33,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Fungotac

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Tactica Pharmaceuticals Sp. z o.o.

CO ZAWIERA FUNGOTAC?

1 ml roztworu Fungotac zawiera 10 mg klotrymazolu.

JAK DZIAŁA FUNGOTAC?

Klotrymazol działa przeciwgrzybiczo.

KIEDY STOSOWAĆ FUNGOTAC?

Lek Fungotac jest wskazany w grzybiczych zakażeniach ucha zewnętrznego i środkowego wywołanych działaniem drożdży (z rodzaju Candida), pleśni (z rodzaju Aspergillus) oraz innych grzybów.
W przypadku wątpliwości czy występujące objawy wskazują na zakażenie grzybicze ucha, należy zwrócić się do lekarza.

JAK STOSOWAĆ FUNGOTAC?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
W przypadku zakażenia grzybiczego ucha, należy stosować do wnętrza ucha 2 lub 3 krople leku Fungotac od 2 do 3 razy na dobę. Po ustąpieniu ostrych objawów choroby, leczenie należy kontynuować jeszcze przez co najmniej 2 tygodnie, aż do całkowitego ustąpienia dolegliwości.
Sposób podawania
Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania miejscowego do ucha.

KIEDY FUNGOTAC NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Fungotac nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (klotrymazol) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU FUNGOTAC?

Jeśli po upływie kilku dni objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Chronić oczy przed kontaktem z lekiem.

JAK STOSOWAĆ FUNGOTAC Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ FUNGOTAC W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

W czasie ciąży lub u kobiet karmiących piersią stosowanie leku Fungotac jest możliwe wyłącznie na zlecenie i pod nadzorem lekarza.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU FUNGOTAC?

Po zastosowaniu leku mogą wystąpić pęcherze, uczucie dyskomfortu i ból, obrzęk, zaczerwienienie (rumień), podrażnienie, łuszczenie się, świąd, wysypka, uczucie kłucia i pieczenia.
Jeśli po zastosowaniu leku Fungotac wystąpi reakcja alergiczna, należy zaprzestać stosowania leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Objawami reakcji alergicznej mogą być omdlenia, osłabienie, trudności w połykaniu lub oddychaniu, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka, wysypka (pokrzywka).

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU FUNGOTAC?

Brak doniesień o przypadkach przedawkowania klotrymazolu stosowanego miejscowo. W razie połknięcia leku, należy natychmiast zwrócić się do lekarza.

CZY FUNGOTAC WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek Fungotac nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ FUNGOTAC?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki wynosi 6 miesięcy.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych