LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja LISTOPAD 2020 (refundacja 01.11.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Hascosept roztwór (Benzydamine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Hascosept (OTC) roztwór do stosowania w jamie ustnej 1,5 mg/g 1 but. 30 g - atomizer 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 17,90 Cena 100% (zł): 17,90 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Hascosept (OTC) roztwór do stosowania w jamie ustnej 1,5 mg/g 1 but. 100 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 17,20 Cena 100% (zł): 17,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Hascosept roztwór

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.

CO ZAWIERA HASCOSEPT ROZTWÓR?

1 ml roztworu Hascosept zawiera 1,5 mg chlorowodorku benzydaminy. Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu - może powodować reakcje alergiczne. Lek zawiera małe ilości alkoholu (mniej niż 100 mg na dawkę).

JAK DZIAŁA HASCOSEPT?

Lek Hascosept wykazuje miejscowe działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne.

KIEDY STOSOWAĆ HASCOSEPT ROZTWÓR?

Lek Hascosept roztwór stosuje się w leczeniu objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk, afty) związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła w zakażeniach bakteryjnych i wirusowych, w stanach po zabiegach operacyjnych w laryngologii i stomatologii.

JAK STOSOWAĆ HASCOSEPT ROZTWÓR?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Leczenie ciągłe nie powinno być dłuższe niż 7 dni, a o jego ewentualnym przedłużeniu powinien zadecydować lekarz. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.
Opakowanie z atomizerem i aplikatorem doustnym
Dorośli
Od 4 do 8 dawek leku Hascosept roztwór od 2 do 6 razy na dobę.
Dzieci i młodzież
Dzieci powyżej 12 lat: od 4 do 8 dawek leku Hascosept roztwór od 2 do 6 razy na dobę.
Dzieci od 6 do 12 lat: 4 dawki leku Hascosept roztwór od 2 do 6 razy na dobę.
Dzieci poniżej 6 lat: 1 dawka leku Hascosept roztwór na 4 kg masy ciała, od 2 do 6 razy na dobę (bez względu na masę ciała, jednorazowo nie należy przekraczać 4 dawek).
Opakowanie bez atomizera
Płukać 2 do 3 razy na dobę jamę ustną i gardło stosując 15 ml (1 łyżka) nierozcieńczonego roztworu Hascosept lub rozcieńczonego niewielką ilością wody.
Sposób podawania
Lek jest przeznaczony do stosowania w jamie ustnej.

KIEDY HASCOSEPT ROZTWÓR NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Hascosept roztwór nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (benzydaminę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU HASCOSEPT ROZTWÓR?

Jeśli po upływie 7 dni objawy nasilą się lub nie ustąpią, lub pojawią się inne objawy, należy skontaktować się z lekarzem. Nie zaleca się stosowania leku Hascosept roztwór, jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na salicylany (np. kwas acetylosalicylowy i kwas salicylowy) lub inny lek z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Lek Hascosept roztwór należy stosować ostrożnie u pacjentów, u których występowała astma oskrzelowa. Należy unikać kontaktu leku z oczami.

JAK STOSOWAĆ HASCOSEPT ROZTWÓR Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ HASCOSEPT ROZTWÓR W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Hascosept roztwór.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU HASCOSEPT ROZTWÓR?

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane: uczucie pieczenia śluzówki jamy ustnej, suchość w jamie ustnej, nudności oraz wymioty, zaburzenia czucia, drętwienie, zawroty i bóle głowy, wysypka; reakcje anafilaktyczne, reakcje alergiczne.
W przypadku wystąpienia objawów reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie leku Hascosept roztwór i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU HASCOSEPT ROZTWÓR?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego połknięcia dużej ilości leku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

CZY HASCOSEPT ROZTWÓR WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Brak badań dotyczących wpływu leku Hascosept roztwór na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ HASCOSEPT ROZTWÓR?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Okres przechowywania po pierwszym otwarciu opakowania wynosi 12 miesięcy.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl