LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Hascosept roztwór (Benzydamine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Hascosept (OTC) roztwór do stosowania w jamie ustnej 1,5 mg/g 1 but. 100 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 17,20 Cena 100% (zł): 17,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Hascosept (OTC) roztwór do stosowania w jamie ustnej 1,5 mg/g 1 but. 30 g - atomizer 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 17,90 Cena 100% (zł): 17,90 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Hascosept roztwór

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.

Co zawiera Hascosept roztwór?

Lek Hascosept występuje w postaci roztworu do stosowania w jamie ustnej i jest dostępny bez recepty.
1 ml roztworu zawiera 1,5 mg chlorowodorku benzydaminy. Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu - może powodować reakcje alergiczne. Lek zawiera małe ilości alkoholu (mniej niż 100 mg na dawkę).

Jak działa Hascosept?

Lek Hascosept wykazuje miejscowe działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne.

Kiedy stosować Hascosept roztwór?

Lek Hascosept roztwór stosuje się w leczeniu objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk, afty) związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła w zakażeniach bakteryjnych i wirusowych, w stanach po zabiegach operacyjnych w laryngologii i stomatologii.

Jak stosować Hascosept roztwór?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Leczenie ciągłe nie powinno być dłuższe niż 7 dni, a o jego ewentualnym przedłużeniu powinien zadecydować lekarz. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.
Opakowanie z atomizerem i aplikatorem doustnym
Dorośli
Od 4 do 8 dawek leku Hascosept roztwór od 2 do 6 razy na dobę.
Dzieci i młodzież
Dzieci powyżej 12 lat: od 4 do 8 dawek leku Hascosept roztwór od 2 do 6 razy na dobę.
Dzieci od 6 do 12 lat: 4 dawki leku Hascosept roztwór od 2 do 6 razy na dobę.
Dzieci poniżej 6 lat: 1 dawka leku Hascosept roztwór na 4 kg masy ciała, od 2 do 6 razy na dobę (bez względu na masę ciała, jednorazowo nie należy przekraczać 4 dawek).
Opakowanie bez atomizera
Płukać 2 do 3 razy na dobę jamę ustną i gardło stosując 15 ml (1 łyżka) nierozcieńczonego roztworu Hascosept lub rozcieńczonego niewielką ilością wody.
Sposób podawania
Lek jest przeznaczony do stosowania w jamie ustnej.

Kiedy Hascosept roztwór nie może być stosowany?

Leku Hascosept roztwór nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (benzydaminę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Hascosept roztwór?

Jeśli po upływie 7 dni objawy nasilą się lub nie ustąpią, lub pojawią się inne objawy, należy skontaktować się z lekarzem. Nie zaleca się stosowania leku Hascosept roztwór, jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na salicylany (np. kwas acetylosalicylowy i kwas salicylowy) lub inny lek z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Lek Hascosept roztwór należy stosować ostrożnie u pacjentów, u których występowała astma oskrzelowa. Należy unikać kontaktu leku z oczami.

Jak stosować Hascosept roztwór z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Hascosept roztwór w ciąży i okresie karmienia piersią?

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Hascosept roztwór.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Hascosept roztwór?

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane: uczucie pieczenia śluzówki jamy ustnej, suchość w jamie ustnej, nudności oraz wymioty, zaburzenia czucia, drętwienie, zawroty i bóle głowy, wysypka; reakcje anafilaktyczne, reakcje alergiczne.
W przypadku wystąpienia objawów reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie leku Hascosept roztwór i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Hascosept roztwór?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego połknięcia dużej ilości leku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czy Hascosept roztwór wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Brak badań dotyczących wpływu leku Hascosept roztwór na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać Hascosept roztwór?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Okres przechowywania po pierwszym otwarciu opakowania wynosi 12 miesięcy.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner