reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Hedelix (Hedera helix) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Hedelix (OTC) syrop 40 mg/5 ml 1 but. 100 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 18,15 Cena 100% (zł): 18,15 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Hedelix

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Fortis Pharmaceuticals Sp. z o.o. Sp. k.

CO ZAWIERA HEDELIX?

5 ml syropu Hedelix zawiera 40 mg wyciągu z liści bluszczu pospolitego. Lek zawiera sorbitol - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; sorbitol może mieć lekkie działanie przeczyszczające.

JAK DZIAŁA HEDELIX?

Lek Hedelix działa wykrztuśnie i rozkurczająco na mięśnie gładkie oskrzeli.

KIEDY STOSOWAĆ HEDELIX?

Lek Hedelix jest stosowany w produktywnym (tzw. mokrym) kaszlu.

JAK STOSOWAĆ HEDELIX?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Lek Hedelix może być stosowany bez nadzoru lekarza przez 7 dni.
Dorośli, młodzież i osoby w podeszłym wieku
5 ml syropu 3 razy na dobę.
Dzieci
Dzieci w wieku 6-11 lat: 2,5 ml syropu 4 razy na dobę.
Dzieci w wieku 2-5 lat: 2,5 ml syropu 3 razy na dobę.
Leku Hedelix nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 2 lat.
Sposób podawania
Syrop należy przyjmować w stanie nierozcieńczonym. Zaleca się popicie syropu Hedelix znaczną ilością płynu, najlepiej szklanką wody. W celu dokładnego dawkowania należy użyć łyżeczkę z podziałką lub strzykawkę dozującą dołączone do opakowania.

KIEDY HEDELIX NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Hedelix nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (wyciąg z liści bluszczu), na rośliny z rodziny araliowatych (grupa roślin, do której należy bluszcz) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku Hedelix u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU HEDELIX?

Jeśli po upływie 7 dni objawy nasilą się lub nie ustąpią, lub jeśli pojawi się duszność, gorączka lub ropna plwocina, należy skontaktować się z lekarzem. Nie wolno przyjmować leku Hedelix w zaburzeniach syntezy bursztynianu argininy (zaburzenie przemiany materii w cyklu mocznikowym). Należy zachować ostrożność u pacjentów z nieżytem żołądka lub wrzodem żołądka. Przed podaniem leku Hedelix dziecku należy skonsultować się z lekarzem, jeśli dziecko jest w wieku od 2 do 4 lat i występuje u niego uporczywy lub nawracający kaszel.

JAK STOSOWAĆ HEDELIX Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Jednoczesne stosowanie leku Hedelix z lekami przeciwkaszlowymi, takimi jak kodeina i dekstrometorfan, nie jest zalecane bez kontroli medycznej.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ HEDELIX W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Nie zaleca się stosowania leku Hedelix w okresie ciąży i karmienia piersią.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU HEDELIX?

Podczas stosowania leku Hedelix mogą wystąpić reakcje alergiczne (wysypka skórna, pokrzywka, duszność) oraz zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, biegunka).

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU HEDELIX?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Przyjęcie znacznie większej ilości leku Hedelix może spowodować nudności, wymioty, biegunkę i pobudzenie.

CZY HEDELIX WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek Hedelix nie wywiera wpływu na zdolność kierowania pojazdami i obsługę maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ HEDELIX?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki wynosi 6 miesięcy.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama