LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Ibuvit C (Ascorbic acid - vitamin C) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Ibuvit C (OTC) krople doustne, roztwór 100 mg/ml 1 but. 30 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 11,30 Cena 100% (zł): 11,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Ibuvit C

Medana Pharma S.A.

SKŁAD
1 ml roztworu (około 20 kropli) zawiera 100 mg kwasu askorbowego. 1 kropla zawiera 5 mg kwasu askorbowego.

Wskazania

Zapobieganie i leczenie stanów niedoboru witaminy C, w przypadkach kiedy stosowanie odpowiedniej diety nie wystarcza.

Dawkowanie

Dzieci i młodzież
Niemowlęta i dzieci w wieku do 2 lat: 5 do 8 kropli na dobę (dodane do napoju lub pokarmu).
Dzieci w wieku od 2 do 11 lat: 10 kropli na dobę.
Młodzież w wieku od 12 do 17 lat: 15 do 20 kropli na dobę.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Szczawianowa kamica nerkowa. Zaburzenia spichrzania żelaza (talasemia, hemochromatoza, niedokrwistość syderoblastyczna).

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
W przypadku stosowania doustnych dawek dobowych 1 g lub większych mogą wystąpić zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, np. biegunka. Kwas askorbowy stosowany w dużych dawkach może być przyczyną nadmiernego wydalania kwasu szczawiowego z moczem, krystalizacji moczanów i cytrynianów, co zwiększa ryzyko tworzenia się kamieni w drogach moczowych. Stosowanie dużych dawek witaminy C u osób z niedoborem G-6-PD może prowadzić do wystąpienia hemolizy. Długotrwałe przyjmowanie dużych dawek kwasu askorbowego może być przyczyną rozwoju tolerancji, co po odstawieniu może prowadzić do niedoboru.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner