LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Vitaminum C Teva tabletki (Ascorbic acid - vitamin C) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Vitaminum C Teva (OTC) tabletki powlekane 200 mg 50 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 7,70 Cena 100% (zł): 7,70 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Vitaminum C Teva tabletki

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

SKŁAD
1 tabletka powlekana zawiera 200 mg kwasu askorbowego. 1 tabletka zawiera 108 mg laktozy jednowodnej oraz żółcień chinolinową.

Wskazania

Profilaktyka i uzupełnianie niedoboru witaminy C w organizmie w okresach: rekonwalescencji po chorobach infekcyjnych, gojenia ran po oparzeniach oraz u osób palących papierosy.
Preparat można stosować pomocniczo w leczeniu niedokrwistości spowodowanej niedoborem żelaza, w stanach zapalnych skóry oraz błon śluzowych układu oddechowego, pokarmowego i moczowego.

Dawkowanie

Dorośli
Zapobiegawczo: 100 mg na dobę.
Pomocniczo w leczeniu: 100 do 500 mg na dobę.
Dzieci w wieku powyżej 5 lat
Pomocniczo w leczeniu: 100 do 200 mg na dobę.
Sposób podawania
Preparat należy stosować w trakcie posiłku.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Nie należy podawać dużych dawek (powyżej 1 g na dobę) chorym z kamicą dróg moczowych lub z nadmiernym wydalaniem szczawianów przez nerki.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Przyjmowanie dużych dawek kwasu askorbowego (powyżej 1 g na dobę) może wywołać działania niepożądane, takie jak: nudności, wymioty, biegunki, zgaga, wysypki skórne, ból głowy, zwiększone wydalanie moczu. Długotrwałe przyjmowanie witaminy C w dawkach powyżej 1 g na dobę powoduje zwiększone wydalanie szczawianów z moczem, może również wywołać tworzenie kamieni moczanowych i cystynowych, szczególnie u pacjentów z kamicą dróg moczowych lub poddawanych hemodializie.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner