Dodaj do mojego indeksu leków »

Loratadyna Pylox (Loratadine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Loratadyna Pylox (OTC) tabletki 10 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 12,90 Cena 100% (zł): 12,90 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Loratadyna Pylox

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy Galena

CO ZAWIERA LORATADYNA PYLOX?

1 tabletka Loratadyna Pylox zawiera 10 mg loratadyny. Tabletkę można podzielić na połowy.

JAK DZIAŁA LORATADYNA PYLOX?

Loratadyna jest lekiem przeciwalergicznym, łagodzącym objawy reakcji alergicznej.

KIEDY STOSOWAĆ LEK LORATADYNA PYLOX?

Lek Loratadyna Pylox jest wskazany w celu łagodzenia objawów, spowodowanych przez sezonowe i całoroczne alergiczne zapalenie śluzówki nosa oraz przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

JAK STOSOWAĆ LEK LORATADYNA PYLOX?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli
1 tabletka Loratadyna Pylox (10 mg) raz na dobę.
Dzieci i młodzież
Dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 tabletka Loratadyna Pylox (10 mg) raz na dobę.
Dzieci w wieku od 2 do 12 lat o masie ciała większej niż 30 kg: 1 tabletka Loratadyna Pylox (10 mg) raz na dobę.
Dzieci w wieku od 2 do 12 lat o masie ciała mniejszej niż 30 kg: dzieci w wieku powyżej 6 lat - pół tabletki Loratadyna Pylox (5 mg) raz na dobę; dzieci w wieku od 2 do 6 lat - nie jest wskazane stosowanie leku Loratadyna Pylox, u tych pacjentów zaleca się stosowanie loratadyny w postaci syropu.
Leku Loratadyna Pylox nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
Osoby w podeszłym wieku
Nie ma konieczności zmiany dawki u pacjentów w podeszłym wieku.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby należy zastosować mniejszą dawkę początkową leku Loratadyna Pylox. U pacjentów dorosłych i dzieci o masie ciała większej niż 30 kg z ciężką niewydolnością wątroby zaleca się rozpoczęcie leczenia od dawki 10 mg (1 tabletka) co drugi dzień, a u dzieci o masie ciała 30 kg lub mniejszej - 5 mg (pół tabletki) co drugi dzień. Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Nie ma konieczności zmiany dawki u pacjentów z niewydolnością nerek.
Sposób podawania
Lek można przyjmować niezależnie od posiłków.

KIEDY LEK LORATADYNA PYLOX NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Loratadyna Pylox nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (loratadynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU LORATADYNA PYLOX?

Jeśli po upływie 10 dni objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Leczenie należy przerwać na około 48 godzin przed terminem wykonania testów skórnych, ponieważ loratadyna może zmniejszyć lub całkowicie zahamować reakcję skórną, która w normalnych warunkach byłaby dodatnia.

JAK STOSOWAĆ LEK LORATADYNA PYLOX Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Należy zachować ostrożność stosując loratadynę z erytromycyną, ketokonazolem, itrakonazolem i cymetydyną, gdyż może to spowodować zwiększenie stężenia loratadyny we krwi. Alkohol nie nasila działania loratadyny, jednak podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ LEK LORATADYNA PYLOX W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Należy unikać stosowania leku Loratadyna Pylox w ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Loratadyna Pylox u kobiet karmiących piersią.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU LORATADYNA PYLOX?

Często mogą wystąpić: ból głowy, nerwowość i zmęczenie (u dzieci w wieku od 2 do 12 lat), senność (u dorosłych i młodzieży). Niezbyt często: ból głowy, zwiększenie apetytu i zaburzenia snu (u dorosłych i młodzieży). Bardzo rzadko: zawroty głowy, drgawki, przyspieszenie czynności serca, kołatanie serca, nudności, suchość w jamie ustnej, zapalenie śluzówki żołądka, nieprawidłowa czynność wątroby, wysypka, łysienie, zmęczenie, anafilaksja. Ponadto może wystąpić zwiększenie masy ciała.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU LORATADYNA PYLOX?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Duże dawki loratadyny mogą powodować senność, przyspieszenie czynności serca i bóle głowy.

CZY LORATADYNA PYLOX WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Podczas stosowania leku Loratadyna Pylox bardzo rzadko u niektórych osób może wystąpić uczucie senności, co może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Z tego powodu należy zachować ostrożność podczas stosowania leku.

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LORATADYNA PYLOX?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych