Dodaj do mojego indeksu leków »

Loratadyna Pylox (Loratadine, Loratadyna) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Loratadyna Pylox (OTC) tabletki 10 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 12,90 Cena 100% (zł): 12,90 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Loratadyna Pylox

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy Galena

CO ZAWIERA LORATADYNA PYLOX

1 tabletka zawiera 10 mg loratadyny. Tabletkę można podzielić na połowy.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Loratadyna jest lekiem przeciwalergicznym, łagodzącym objawy reakcji alergicznej.

KIEDY STOSUJE SIĘ LEK LORATADYNA PYLOX

Lek jest wskazany w celu łagodzenia objawów, spowodowanych przez sezonowe i całoroczne alergiczne zapalenie śluzówki nosa oraz przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli
1 tabletka (10 mg) raz na dobę.
Dzieci i młodzież
Dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 tabletka (10 mg) raz na dobę.
Dzieci w wieku od 2 do 12 lat o masie ciała większej niż 30 kg: 1 tabletka (10 mg) raz na dobę.
Dzieci w wieku od 2 do 12 lat o masie ciała mniejszej niż 30 kg: dzieci w wieku powyżej 6 lat - pół tabletki (5 mg) raz na dobę; dzieci w wieku od 2 do 6 lat - nie jest wskazane stosowanie leku, u tych pacjentów zaleca się stosowanie loratadyny w postaci syropu.
Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
Osoby w podeszłym wieku
Nie ma konieczności zmiany dawki u pacjentów w podeszłym wieku.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby należy zastosować mniejszą dawkę początkową leku. U pacjentów dorosłych i dzieci o masie ciała większej niż 30 kg z ciężką niewydolnością wątroby zaleca się rozpoczęcie leczenia od dawki 10 mg (1 tabletka) co drugi dzień, a u dzieci o masie ciała 30 kg lub mniejszej - 5 mg (pół tabletki) co drugi dzień. Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Nie ma konieczności zmiany dawki u pacjentów z niewydolnością nerek.
Sposób podawania
Lek można przyjmować niezależnie od posiłków.

KIEDY LORATADYNA PYLOX NIE MOŻE BYĆ STOSOWANA

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (loratadynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli po upływie 10 dni objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Leczenie należy przerwać na około 48 godzin przed terminem wykonania testów skórnych, ponieważ loratadyna może zmniejszyć lub całkowicie zahamować reakcję skórną, która w normalnych warunkach byłaby dodatnia.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Należy zachować ostrożność stosując loratadynę z erytromycyną, ketokonazolem, itrakonazolem i cymetydyną, gdyż może to spowodować zwiększenie stężenia loratadyny we krwi. Alkohol nie nasila działania loratadyny, jednak podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Należy unikać stosowania leku w ciąży. Nie zaleca się stosowania leku u kobiet karmiących piersią.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Często mogą wystąpić: ból głowy, nerwowość i zmęczenie (u dzieci w wieku od 2 do 12 lat), senność (u dorosłych i młodzieży). Niezbyt często: ból głowy, zwiększenie apetytu i zaburzenia snu (u dorosłych i młodzieży). Bardzo rzadko: zawroty głowy, drgawki, przyspieszenie czynności serca, kołatanie serca, nudności, suchość w jamie ustnej, zapalenie śluzówki żołądka, nieprawidłowa czynność wątroby, wysypka, łysienie, zmęczenie, anafilaksja. Ponadto może wystąpić zwiększenie masy ciała.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Duże dawki loratadyny mogą powodować senność, przyspieszenie czynności serca i bóle głowy.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Podczas stosowania leku bardzo rzadko u niektórych osób może wystąpić uczucie senności, co może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Z tego powodu należy zachować ostrożność podczas stosowania leku.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych