LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

NO-SPA Comfort (Drotaverine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
NO-SPA Comfort (OTC) tabletki powlekane 40 mg 20 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 14,50 Cena 100% (zł): 14,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

NO-SPA Comfort

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

CO ZAWIERA NO-SPA COMFORT?

1 tabletka powlekana NO-SPA Comfort zawiera 40 mg chlorowodorku drotaweryny. Lek zawiera laktozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek zawiera tartrazynę - może powodować reakcje alergiczne.

JAK DZIAŁA NO-SPA COMFORT?

Drotaweryna działa rozkurczowo na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, drogi żółciowe, układ moczowo-płciowy.

KIEDY STOSOWAĆ LEK NO-SPA COMFORT?

Lek NO-SPA Comfort jest stosowany w stanach skurczowych mięśni gładkich związanych z chorobami dróg żółciowych: kamicą dróg żółciowych, zapaleniem pęcherzyka żółciowego, zapaleniem okołopęcherzykowym, zapaleniem przewodów żółciowych, zapaleniem brodawki Vatera.
Lek NO-SPA Comfort jest stosowany w stanach skurczowych mięśni gładkich dróg moczowych: kamica nerkowa, kamica moczowodowa, zapalenie miedniczek nerkowych, zapalenie pęcherza moczowego, bolesne parcie na mocz.
Wspomagająco lek NO-SPA Comfort jest stosowany:
- w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego: chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, zapaleniu żołądka, zapaleniu jelit, zapaleniu okrężnicy, w stanach skurczowych wpustu i odźwiernika żołądka, zespole drażliwego jelita grubego, zaparciach na tle spastycznym i wzdęciach jelit, zapaleniu trzustki;
- w bolesnym miesiączkowaniu.

JAK STOSOWAĆ LEK NO-SPA COMFORT?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Bez konsultacji z lekarzem lek NO-SPA Comfort może być stosowany maksymalnie przez 10 dni.
Dorośli
Dawka dobowa wynosi 120 do 240 mg w 2-3 dawkach pojedynczych.
Dzieci i młodzież
W przypadku konieczności zastosowania leku NO-SPA Comfort u dzieci: dawka dobowa dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat wynosi 80 mg w 2 dawkach pojedynczych; dawka dobowa dla dzieci w wieku powyżej 12 lat wynosi 160 mg w 2-4 dawkach pojedynczych. Leku NO-SPA Comfort nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Sposób podawania
Lek można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

KIEDY LEK NO-SPA COMFORT NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku NO-SPA Comfort nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (drotawerynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku NO-SPA Comfort w ciężkiej niewydolności wątroby, nerek i serca oraz w bloku przedsionkowo-komorowym drugiego i trzeciego stopnia. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU NO-SPA COMFORT?

Jeśli po upływie 10 dni stosowania leku NO-SPA Comfort objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku NO-SPA Comfort u pacjentów z niedociśnieniem.

JAK STOSOWAĆ LEK NO-SPA COMFORT Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Należy zachować ostrożność przy jednoczesnym podawaniu z lewodopą (lek stosowany w chorobie Parkinsona) ze względu na zmniejszenie jej działania przeciwparkinsonowego oraz nasilenie drżeń i sztywności.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ LEK NO-SPA COMFORT W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku NO-SPA Comfort. Nie stosować leku w czasie porodu.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU NO-SPA COMFORT?

Rzadko mogą wystąpić: reakcje alergiczne (obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, wysypka, świąd), ból i zawroty głowy, bezsenność, kołatanie serca, zmniejszenie ciśnienia krwi, nudności, zaparcie.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU NO-SPA COMFORT?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

CZY NO-SPA COMFORT WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

W dawkach leczniczych lek NO-SPA Comfort nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W razie wystąpienia zawrotów głowy należy unikać potencjalnie niebezpiecznych czynności, tj. prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK NO-SPA COMFORT?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl