Dodaj do mojego indeksu leków »

Palgotal (Tramadol+Paracetamol) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Palgotal (Rp) tabletki powlekane 75 mg + 650 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 30% / B Opłata pacjenta (zł): 4,70 / 0,35 Cena 100% (zł): 14,86 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Palgotal

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Zentiva k.s.

CO ZAWIERA PALGOTAL?

1 tabletka powlekana Palgotal zawiera 75 mg chlorowodorku tramadolu i 650 mg paracetamolu.

jak działa palgotal?

Lek Palgotal zawiera 2 substancje czynne o działaniu przeciwbólowym: tramadol i paracetamol.

kiedy stosować palgotal?

Lek Palgotal jest stosowany w leczeniu umiarkowanego do silnego bólu, gdy lekarz uzna, że konieczne jest stosowanie tramadolu i paracetamolu w połączeniu.

jak stosować palgotal?

Dawkowanie leku Palgotal, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Tabletki należy połykać, popijając wystarczającą ilością płynu. Lek Palgotal należy przyjmować najkrócej jak to możliwe.

co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku palgotal?

W razie pominięcia dawki leku, należy kontynuować przyjmowanie tabletek według ustalonego schematu. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

kiedy palgotal nie może być stosowany?

Leku Palgotal nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (tramadol i paracetamol) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku Palgotal nie wolno stosować u pacjentów nadużywających alkoholu.
Lek Palgotal nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania leku palgotal?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Palgotal lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz poinformuje o zaleceniach związanych z jego stosowaniem. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać przepisanej przez lekarza dawki. Należy przerwać stosowanie leku Palgotal i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi jakiekolwiek z następujących działań niepożądanych: wolniejszy lub słabszy oddech, uczucie splątania, senność, zwężenie źrenic, nudności lub wymioty, zaparcie, brak apetytu. Podczas stosowania leku Palgotal nie należy spożywać alkoholu ani przyjmowania leków zawierających alkohol.

jak stosować palgotal z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu jakichkolwiek innych leków zawierających tramadol lub paracetamol (w tym o lekach kupionych bez recepty), ponieważ nie można przekroczyć maksymalnych dobowych dawek.

czy można stosować palgotal w ciąży i okresie karmienia piersią?

O możliwości zastosowania leku Palgotal u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku palgotal?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Palgotal, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

co zrobić w przypadku przedawkowania leku palgotal?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać do najbliższego szpitala, nawet jeśli samopoczucie jest dobre, ponieważ istnieje ryzyko opóźnionego, ciężkiego uszkodzenia wątroby.

czy palgotal wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Palgotal może powodować uczucie senności - jeśli pacjent odczuwa senność w czasie stosowania leku Palgotal, nie należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi i obsługiwać maszyn.

jak przechowywać palgotal?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych