LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Polcrom aerozol (Cromoglicic acid)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Polcrom 2% (OTC) aerozol do nosa, roztwór 2,8 mg/dawkę 1 but. 15 ml n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 16,30 Cena 100% (zł): 16,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Polcrom aerozol

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.

Co zawiera Polcrom aerozol?

Lek Polcrom występuje w postaci aerozolu do nosa i jest dostępny bez recepty.
1 dawka donosowa leku zawiera 2,8 mg kromoglikanu sodu. Lek zawiera chlorek benzalkoniowy - ma działanie drażniące i może wywoływać reakcje skórne.

Jak działa Polcrom aerozol?

Kromoglikan sodu jest lekiem przeciwalergicznym. Hamuje uwalnianie histaminy i innych mediatorów komórkowych w przebiegu reakcji alergicznych.

Kiedy stosować Polcrom aerozol?

Zapobiegawczo w leczeniu sezonowego i całorocznego alergicznego nieżytu nosa.
Stosowanie leku Polcrom aerozol należy rozpoczynać przed narażeniem na kontakt z alergenem.

Jak stosować Polcrom aerozol?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 3 lat
1 dawka leku Polcrom do każdego otworu nosowego 4 do 6 razy na dobę. Stosowanie leku Polcrom aerozol należy rozpoczynać co najmniej tydzień przed narażeniem na kontakt z alergenem i kontynuować przez cały okres narażenia na alergen. Stosowanie kromoglikanu sodu jest leczeniem zapobiegawczym; lek należy stosować regularnie.
Sposób podawania
Lek przeznaczony jest tylko do stosowania do nosa. Ze względów higienicznych opakowanie leku powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.

Kiedy Polcrom aerozol nie może być stosowany?

Leku Polcrom aerozol nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (kromoglikan sodu) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Polcrom aerozol?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

Jak stosować Polcrom aerozol z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Polcrom aerozol w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lek Polcrom aerozol może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Polcrom aerozol?

Może wystąpić przemijające podrażnienie śluzówki nosa, przekrwienie i obrzęk śluzówki, kichanie, rzadko krwawienia z nosa. Może wystąpić świszczący oddech, uczucie ucisku w klatce piersiowej, kaszel, zaburzenia smaku, ból głowy, wysypka oraz reakcje nadwrażliwości, w tym ciężkie reakcje anafilaktyczne.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Polcrom aerozol?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czy Polcrom aerozol wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Polcrom aerozol nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.

Jak przechowywać Polcrom aerozol?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner