Dodaj do mojego indeksu leków »

Rupafin (Rupatadine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Rupafin (Rp) roztwór doustny 1 mg/ml 1 but. 120 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 46,00 Cena 100% (zł): 46,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Rupafin 10 mg (Rp) tabletki 10 mg 15 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 14,00 Cena 100% (zł): 14,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Rupafin 10 mg (Rp) tabletki 10 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 26,00 Cena 100% (zł): 26,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Rupafin

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

J. Uriach y Compañia S.A.

CO ZAWIERA RUPAFIN?

Rupafin roztwór doustny
1 ml roztworu doustnego Rupafin zawiera 1 mg rupatadyny. Lek zawiera sacharozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu - może powodować reakcje alergiczne.
Rupafin tabletki
1 tabletka Rupafin zawiera 10 mg rupatadyny. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

jak działa rupafin?

Rupatadyna jest lekiem przeciwhistaminowym, łagodzącym objawy reakcji alergicznej.

kiedy stosować rupafin?

Lek Rupafin jest stosowany w celu złagodzenia objawów alergicznego zapalenia śluzówki nosa, takich jak kichanie, wydzielina z nosa, swędzenie oczu i nosa.
Lek Rupafin jest również stosowany w celu złagodzenia objawów związanych z pokrzywką.

jak stosować rupafin?

Dawkowanie leku Rupafin, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Rupafin roztwór doustny
Roztwór doustny należy podawać bezpośrednio za pomocą doustnej strzykawki dozującej dołączonej do opakowania.
Rupafin tabletki
Tabletkę należy połknąć, popijając odpowiednią ilością płynu (np. szklanką wody).

co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku rupafin?

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, należy ją przyjąć możliwie jak najszybciej, a następnie kontynuować przyjmowanie dawki zgodnie z zalecanym schematem dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

kiedy rupafin nie może być stosowany?

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (rupatadynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Rupafin w postaci tabletek nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Lek Rupafin w postaci roztworu doustnego nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 2 lat lub o masie ciała mniejszej niż 10 kg.

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania leku rupafin?

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Jeśli u pacjenta występują choroby nerek lub wątroby, należy poinformować o tym lekarza. Pacjenci w wieku powyżej 65 lat oraz pacjenci z nieprawidłowym zapisem pracy serca (wydłużenie odstępu QTc w zapisie EKG), przed zastosowaniem leku Rupafin powinni skonsultować się z lekarzem.

jak stosować rupafin z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

jak stosować rupafin z jedzeniem i piciem?

Lek można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia. Nie należy przyjmować leku Rupafin razem z sokiem grejpfrutowym, ponieważ nasila to działanie leku.

czy można stosować rupafin w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Rupafin u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku rupafin?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Rupafin, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

co zrobić w przypadku przedawkowania leku rupafin?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

czy rupafin wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Nie przypuszcza się, aby lek Rupafin stosowany w zalecanych dawkach wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Jeśli pacjent po raz pierwszy przyjmuje lek Rupafin, przed prowadzeniem pojazdu lub obsługiwaniem maszyn powinien zachować ostrożność i obserwować swoją reakcję na lek.

jak przechowywać rupafin?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych