LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Rupurix (Rupatadine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Rupurix (Rp) tabletki 10 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 18,50 Cena 100% (zł): 18,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Rupurix

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Co zawiera Rupurix?

Lek Rupurix występuje w postaci tabletek i jest dostępny na receptę.
1 tabletka zawiera 10 mg rupatadyny. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa Rupurix?

Rupatadyna jest lekiem przeciwhistaminowym, łagodzącym objawy reakcji alergicznej.

Kiedy stosować Rupurix?

Lek Rupurix jest stosowany w celu złagodzenia objawów alergicznego zapalenia śluzówki nosa, takich jak kichanie, wydzielina z nosa, swędzenie oczu i nosa.
Lek Rupurix jest również stosowany w celu złagodzenia objawów związanych z pokrzywką.

Jak stosować Rupurix?

Dawkowanie leku Rupurix, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Tabletkę należy połknąć, popijając odpowiednią ilością płynu (np. szklanką wody).

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Rupurix?

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, należy ją przyjąć tak szybko jak to możliwe, a następnie kontynuować stosowanie tabletek zgodnie z zalecanym schematem dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Rupurix nie może być stosowany?

Leku Rupurix nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (rupatadynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Lek Rupurix nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Rupurix?

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Jeśli u pacjenta występują choroby nerek lub wątroby, należy poinformować o tym lekarza. Pacjenci w wieku powyżej 65 lat oraz pacjenci z nieprawidłowym zapisem pracy serca (wydłużenie odstępu QTc w zapisie EKG), przed zastosowaniem leku Rupurix powinni skonsultować się z lekarzem.

Jak stosować Rupurix z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Jak stosować Rupurix z jedzeniem i piciem?

Lek można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku. Leku Rupurix nie należy przyjmować jednocześnie z sokiem grejpfrutowym, ponieważ nasila to działanie leku.

Czy można stosować Rupurix w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Rupurix u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Rupurix?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Rupurix, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Rupurix?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Czy Rupurix wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Nie przewiduje się, aby lek Rupurix stosowany w zalecanych dawkach wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Jeśli pacjent po raz pierwszy przyjmuje lek Rupurix, przed prowadzeniem pojazdu lub obsługiwaniem maszyn powinien zachować ostrożność i obserwować swoją reakcję na lek.

Jak przechowywać Rupurix?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama