LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja PAŹDZIERNIK 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Spastyna Max (Drotaverine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Spastyna Max (OTC) tabletki 80 mg 20 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 10,90 Cena 100% (zł): 10,90 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Spastyna Max

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.

CO ZAWIERA SPASTYNA MAX?

1 tabletka Spastyna Max zawiera 80 mg chlorowodorku drotaweryny. Tabletkę można podzielić na dwie równe dawki. Lek zawiera laktozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

JAK DZIAŁA SPASTYNA MAX?

Drotaweryna działa rozkurczowo na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, drogi żółciowe, układ moczowo-płciowy.

KIEDY STOSOWAĆ LEK SPASTYNA MAX?

Lek Spastyna Max jest stosowany w stanach skurczowych mięśni gładkich związanych z chorobami dróg żółciowych: kamicą dróg żółciowych, zapaleniem pęcherzyka żółciowego, zapaleniem okołopęcherzykowym, zapaleniem przewodów żółciowych, zapaleniem brodawki Vatera.
Lek Spastyna Max jest stosowany w stanach skurczowych mięśni gładkich dróg moczowych: kamica nerkowa, kamica moczowodowa, zapalenie miedniczek nerkowych, zapalenie pęcherza moczowego, bolesne parcie na mocz.
Wspomagająco lek Spastyna Max jest stosowany:
- w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego: w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, zapaleniu żołądka, zapaleniu jelit, zapaleniu okrężnicy, w stanach skurczowych wpustu i odźwiernika żołądka, zespole drażliwego jelita grubego, zaparciach na tle spastycznym i wzdęciach jelit, zapaleniu trzustki;
- w bolesnym miesiączkowaniu.

JAK STOSOWAĆ LEK SPASTYNA MAX?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie stosować leku Spastyna Max dłużej niż 7 dni bez konsultacji z lekarzem.
Dorośli
Dawka dobowa wynosi 120 do 240 mg podawane w 2-3 dawkach pojedynczych. Maksymalna dawka dobowa wynosi 240 mg drotaweryny (3 tabletki Spastyna Max).
Dzieci i młodzież
W przypadku konieczności zastosowania leku Spastyna Max u dzieci w wieku powyżej 12 lat dawka dobowa wynosi 160 mg podawane w 2-4 dawkach pojedynczych. Maksymalna dawka dobowa drotaweryny w tej grupie wiekowej wynosi 160 mg (2 tabletki Spastyna Max). Leku Spastyna Max nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Sposób podawania
Lek można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

KIEDY LEK SPASTYNA MAX NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Spastyna Max nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (drotawerynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku Spastyna Max w ciężkiej niewydolności wątroby, nerek i serca oraz w bloku przedsionkowo-komorowym drugiego i trzeciego stopnia. Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU SPASTYNA MAX?

Jeśli po upływie 7 dni stosowania leku Spastyna Max objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Lek Spastyna Max należy stosować ostrożnie u pacjentów z niedociśnieniem.

JAK STOSOWAĆ LEK SPASTYNA MAX Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Należy zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu drotaweryny z lewodopą ze względu na zmniejszenie działania lewodopy oraz nasilenie drżeń i sztywności.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ LEK SPASTYNA MAX W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Kobiety w ciąży i okresie karmienia piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Spastyna Max. Nie stosować leku w czasie porodu.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU SPASTYNA MAX?

Rzadko mogą wystąpić: nudności, zaparcie, ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, kołatanie serca, zmniejszenie ciśnienia krwi, reakcje alergiczne (obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, wysypka, świąd).

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU SPASTYNA MAX?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

CZY SPASTYNA MAX WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

W dawkach leczniczych lek Spastyna Max nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W razie wystąpienia zawrotów głowy należy unikać prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SPASTYNA MAX?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl