Dodaj do mojego indeksu leków »

Tantum Verde Forte (Benzydamine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Tantum Verde Forte (OTC) aerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle 3 mg/ml 1 but. 15 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 28,60 Cena 100% (zł): 28,60 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Tantum Verde Forte

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco

CO ZAWIERA TANTUM VERDE FORTE

1 ml roztworu zawiera 3 mg chlorowodorku benzydaminy. Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu - może powodować reakcje alergiczne. Lek zawiera olej rycynowy - może powodować reakcje skórne.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Lek wykazuje miejscowe działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne.

KIEDY STOSUJE SIĘ TANTUM VERDE FORTE

Lek stosuje się do leczenia objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła tj. w zakażeniach bakteryjnych i wirusowych, zapaleniu krtani, zapaleniu śluzówek po radioterapii, w stanach po zabiegach operacyjnych w laryngologii i stomatologii, a także po intubacji.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek jest przeznaczony do krótkotrwałego stosowania. Leczenie ciągłe nie powinno być dłuższe niż 7 dni, a o jego ewentualnym przedłużeniu powinien zadecydować lekarz. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.
Dorośli
Lek należy stosować od 2 do 6 razy na dobę, po 2-4 dawki. Lek jest przeznaczony do stosowania szczególnie przez osoby, które nie mogą płukać jamy ustnej.
Dzieci i młodzież
Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży.
Sposób podawania
Lek należy rozpylać na śluzówkę jamy ustnej i gardła.

KIEDY TANTUM VERDE FORTE NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (benzydaminę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli po upływie 7 dni objawy nasilą się lub nie ustąpią, lub pojawią się inne objawy, należy skontaktować się z lekarzem. Nie zaleca się stosowania leku, jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na salicylany (np. kwas acetylosalicylowy i kwas salicylowy) lub inny lek z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów, u których występowała astma oskrzelowa. Należy unikać kontaktu leku z oczami.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Niezbyt często może wystąpić uszkodzenie skóry w wyniku nadwrażliwości na światło. Rzadko: pieczenie lub suchość w jamie ustnej. Bardzo rzadko: skurcz krtani, obrzęk naczynioruchowy. Mogą także wystąpić: wstrząs anafilaktyczny, reakcja alergiczna, nudności, wymioty, zaburzenia czucia śluzówki jamy ustnej, zawroty głowy, bóle głowy.
W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego połknięcia dużej ilości leku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych