Dodaj do mojego indeksu leków »

Tantum Verde aerozol (Benzydamine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Tantum Verde (OTC) aerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle 1,5 mg/ml 1 but. 30 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 26,50 Cena 100% (zł): 26,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Tantum Verde aerozol

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco

CO ZAWIERA TANTUM VERDE AEROZOL?

1 ml roztworu Tantum Verde zawiera 1,5 mg chlorowodorku benzydaminy. Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu - może powodować reakcje alergiczne.

JAK DZIAŁA TANTUM VERDE AEROZOL?

Lek Tantum Verde aerozol wykazuje miejscowe działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne.

KIEDY STOSOWAĆ TANTUM VERDE AEROZOL?

Lek Tantum Verde aerozol stosuje się do leczenia objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła tj. w zakażeniach bakteryjnych i wirusowych, zapaleniu śluzówek po radioterapii, w stanach po zabiegach operacyjnych w laryngologii i stomatologii, a także po intubacji.

JAK STOSOWAĆ TANTUM VERDE AEROZOL?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Leczenie ciągłe nie powinno być dłuższe niż 7 dni, a o jego ewentualnym przedłużeniu powinien zadecydować lekarz. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.
Dorośli
Od 4 do 8 dawek (rozpyleń) leku Tantum Verde od 2 do 6 razy na dobę.
Dzieci i młodzież
Dzieci powyżej 12 lat: od 4 do 8 dawek (rozpyleń) leku Tantum Verde od 2 do 6 razy na dobę.
Dzieci od 6 do 12 lat: 4 dawki (rozpylenia) leku Tantum Verde od 2 do 6 razy na dobę.
Dzieci poniżej 6 lat: 1 dawka leku Tantum Verde (rozpylenie) na 4 kg masy ciała, od 2 do 6 razy na dobę (bez względu na masę ciała, jednorazowo nie należy przekraczać 4 dawek).
Sposób podawania
Lek należy rozpylać na śluzówkę jamy ustnej i gardła.

KIEDY TANTUM VERDE AEROZOL NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Tantum Verde aerozol nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (benzydaminę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU TANTUM VERDE AEROZOL?

Jeśli po upływie 7 dni objawy nasilą się lub nie ustąpią, lub pojawią się inne objawy, należy skontaktować się z lekarzem. Nie zaleca się stosowania leku Tantum Verde aerozol, jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na salicylany (np. kwas acetylosalicylowy i kwas salicylowy) lub inny lek z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Lek Tantum Verde aerozol należy stosować ostrożnie u pacjentów, u których występowała astma oskrzelowa. Należy unikać kontaktu leku z oczami.

JAK STOSOWAĆ TANTUM VERDE AEROZOL Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ TANTUM VERDE AEROZOL W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Tantum Verde aerozol.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU TANTUM VERDE AEROZOL?

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane: uczucie pieczenia śluzówki jamy ustnej, suchość w jamie ustnej, nudności oraz wymioty, zaburzenia czucia, drętwienie, zawroty i bóle głowy, wysypka; reakcje anafilaktyczne, reakcje alergiczne.
W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie leku Tantum Verde aerozol i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU TANTUM VERDE AEROZOL?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego połknięcia dużej ilości leku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

CZY TANTUM VERDE AEROZOL WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek Tantum Verde aerozol nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ TANTUM VERDE AEROZOL?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych