LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Węgiel leczniczy Norit (Activated charcoal) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Węgiel leczniczy Norit (OTC) kapsułki twarde 200 mg 15 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 8,50 Cena 100% (zł): 8,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Węgiel leczniczy Norit

Cabot Norit Nederland B.V.

SKŁAD
1 kapsułka zawiera 200 mg węgla aktywnego.

Wskazania

Nieżyty jelit, biegunka, wzdęcia, nadmierna fermentacja jelitowa, np. przy zmianach klimatu lub składu pokarmu.
Jako lek uzupełniający w leczeniu zatruć toksycznymi substancjami za wyjątkiem zatruć cyjankami, mocnymi kwasami i zasadami.

Dawkowanie

Biegunka
3-4 kapsułki jednorazowo, popijając niewielką ilością wody. W razie konieczności można dawkę powtórzyć 3 lub więcej razy w ciągu dnia. W razie długotrwałej lub nawracającej biegunki należy zasięgnąć porady lekarza.
Zatrucie (po porozumieniu z lekarzem)
Niezwłocznie zażyć 10 kapsułek (jedna po drugiej, popijając niewielką ilością wody). Dawkę należy powtórzyć kilkakrotnie po krótkich przerwach. Zawiesinę węgla aktywowanego można podawać przez zgłębnik żołądkowy, np. podczas płukania żołądka.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Podejrzenie niedrożności jelit, ostry ból brzucha i zapalenie okrężnicy wrzodziejące. Preparatu nie należy stosować u osób nieprzytomnych, u których nie zabezpieczono dróg oddechowych.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Do chwili obecnej nie są znane przeciwwskazania do stosowania preparatu w ciąży i w okresie karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Rzadko mogą wystąpić zaparcia. Ponadto preparat może powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wymioty, zwłaszcza u dzieci. Opisywano aspirację do płuc (zwłaszcza podczas wymiotów po podaniu węgla). Węgiel barwi stolec na czarno.

UWAGI
Nie należy stosować węgla aktywnego, jeśli niezbędne jest jednoczesne podanie doustne specyficznego antidotum, np. metioniny. Preparat należy stosować ostrożnie w przypadku zatrucia środkami wpływającymi na perystaltykę jelit (np. opioidy). Węgiel leczniczy jest mało skuteczny w zatruciach m.in. kwasem borowym, siarczanem żelazawym i innymi związkami metali, DDT, cyjankami, litem, metanolem, etanolem, glikolem etylenowym, produktami rafinacji ropy naftowej, a także kwasami i zasadami nieorganicznymi. Istnieje zagrożenie aspiracją do płuc w czasie podawania preparatu pacjentom nieprzytomnym oraz w przypadku zatrucia lekami hamującymi OUN lub mogącymi wywołać drgawki - w takich sytuacjach wymagane jest zabezpieczenie w postaci intubacji przed wykonaniem płukania żołądka. W leczeniu ostrych zatruć, wymioty należy wywołać przed podaniem węgla; węgiel należy podać 30-60 minut po ustaniu wymiotów. Środki przeczyszczające należy stosować ostrożnie i tylko sporadycznie podczas leczenia węglem aktywnym, gdyż ciężka i długotrwała biegunka może spowodować zaburzenia wodno-elektrolitowe.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner