LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Co-Prestarium Initio (Perindopril + Amlodipine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Co-Prestarium Initio (Rp) tabletki 3,5 mg + 2,5 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 21,50 Cena 100% (zł): 21,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Co-Prestarium Initio (Rp) tabletki 7 mg + 5 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 33,50 Cena 100% (zł): 33,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Co-Prestarium Initio

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Les Laboratoires Servier

Co zawiera Co-Prestarium Initio?

Lek Co-Prestarium Initio występuje w postaci tabletek w dwóch dawkach. Obie dawki leku są dostępne na receptę.
Co-Prestarium Initio 3,5 mg + 2,5 mg
1 tabletka zawiera 3,5 mg peryndoprylu z argininą oraz 2,5 mg amlodypiny (w postaci bezylanu).
Co-Prestarium Initio 7 mg + 5 mg
1 tabletka zawiera 7 mg peryndoprylu z argininą oraz 5 mg amlodypiny (w postaci bezylanu).
Lek zawiera laktozę - pacjent, u którego stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa Co-Prestarium Initio?

Lek Co-Prestarium Initio zawiera dwie substancje czynne: peryndopryl i amlodypinę. Peryndopryl należy do grupy leków nazywanych inhibitorami ACE. Amlodypina jest lekiem z grupy antagonistów wapnia, które działają rozkurczająco na naczynia krwionośne.

Kiedy stosować Co-Prestarium Initio?

Lek Co-Prestarium Initio jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów.

Jak stosować Co-Prestarium Initio?

Lekarz ustala dawkę i długość leczenia. Nie należy samodzielnie przerywać przyjmowania leku.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować codziennie o tej samej porze, najlepiej rano przed posiłkiem. Leku nie należy popijać sokiem grejpfrutowym.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Co-Prestarium Initio?

Ważne jest regularne przyjmowanie leku Co-Prestarium Initio. W razie pominięcia dawki leku, należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Co-Prestarium Initio nie może być stosowany?

Leku Co-Prestarium Initio nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (peryndopryl lub amlodypinę), inny inhibitor ACE, inne leki z grupy antagonistów wapnia lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie należy stosować, jeśli podczas wcześniejszego przyjmowania inhibitora ACE (do których należy peryndopryl) u pacjenta wystąpiły objawy, takie jak świszczący oddech, obrzęk twarzy lub języka, intensywne swędzenie lub nasilona wysypka skórna, lub jeśli takie objawy występowały u osoby spokrewnionej w jakichkolwiek innych okolicznościach.
Leku Co-Prestarium Initio nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Co-Prestarium Initio?

Przed przepisaniem leku Co-Prestarium Initio lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane z jego stosowaniem. Po podjęciu decyzji o zastosowaniu leczenia lekarz określi zasady kontroli leczenia. Lekarz może zalecić regularną kontrolę czynności nerek, ciśnienia tętniczego i stężenia elektrolitów (np. potasu) we krwi. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku. Jeśli u pacjenta wystąpią nagle takie objawy jak obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła z trudnościami w połykaniu lub oddychaniu (są to objawy obrzęku naczynioruchowego), należy przerwać przyjmowanie leku Co-Prestarium Initio i natychmiast skontaktować się z lekarzem. O przyjmowaniu leku Co-Prestarium Initio należy poinformować lekarza lub personel medyczny w następujących przypadkach: planowane znieczulenie ogólne lub zabieg chirurgiczny; zabieg aferezy LDL; przeprowadzenie leczenia odczulającego na jad pszczół lub os. Podczas leczenia lekiem Co-Prestarium Initio należy unikać picia zbyt dużej ilości alkoholu.

Jak stosować Co-Prestarium Initio z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Jak stosować Co-Prestarium Initio z jedzeniem i piciem?

Osoby przyjmujące lek Co-Prestarium Initio nie powinny spożywać soku grejpfrutowego ani grejpfrutów - produkty te mogą powodować zwiększenie stężenia amlodypiny we krwi (składnik leku Co-Prestarium Initio), a to może powodować nieprzewidziane nasilenie działania obniżającego ciśnienie tętnicze leku.

Czy można stosować Co-Prestarium Initio w ciąży i okresie karmienia piersią?

Nie jest zalecane stosowanie leku Co-Prestarium Initio w pierwszych 3 miesiącach ciąży i nie wolno go stosować w ostatnich 6 miesiącach ciąży, ponieważ jego stosowanie w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku. Jeśli pacjentka zaszła w ciążę podczas stosowania leku Co-Prestarium Initio, powinna jak najszybciej poinformować o tym lekarza. Nie jest zalecane stosowanie leku Co-Prestarium Initio w okresie karmienia piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Co-Prestarium Initio?

Działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Co-Prestarium Initio są opisane w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać stosowanie leku Co-Prestarium Initio i jak najszybciej skontaktować się z lekarzem w momencie pojawienia się jakiegokolwiek z następujących objawów: nagły świszczący oddech, ból w klatce piersiowej, duszność lub trudności z oddychaniem; obrzęk powiek, twarzy lub warg; obrzęk języka i gardła mogący powodować trudności z oddychaniem; ciężkie reakcje skórne, takie jak nasilona wysypka, pokrzywka, zaczerwienienie skóry całego ciała, nasilone swędzenie, powstawanie pęcherzy, łuszczenie i obrzęk skóry, zapalenie śluzówek (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka); nasilone zawroty głowy lub omdlenie; osłabienie rąk lub nóg, trudności w mówieniu (mogą być objawami udaru); nierówne lub szybkie bicie serca, ból w klatce piersiowej, zawał serca; silny ból w nadbrzuszu (może być objawem zapalenia trzustki); zażółcenie skóry lub oczu (mogą być objawem zapalenia wątroby).

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Co-Prestarium Initio?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

Czy Co-Prestarium Initio wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Co-Prestarium Initio może powodować wystąpienie objawów, takich jak nudności, zawroty głowy, osłabienie, zmęczenie lub ból głowy - jeśli wystąpią, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Jak przechowywać Co-Prestarium Initio?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner