Dodaj do mojego indeksu leków »

Flegamina Baby (Bromhexine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Flegamina Baby (Rp) krople doustne, roztwór 2 mg/ml 1 but. 30 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 11,20 Cena 100% (zł): 11,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Flegamina Baby

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

CO ZAWIERA FLEGAMINA BABY?

1 ml roztworu Flegamina Baby (20 kropli) zawiera 2 mg chlorowodorku bromoheksyny. Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu - mogą powodować reakcje alergiczne. Lek zawiera małe ilości alkoholu.

JAK DZIAŁA FLEGAMINA BABY?

Bromoheksyna upłynnia wydzielinę z dróg oddechowych oraz ułatwia jej odkrztuszanie.

KIEDY STOSOWAĆ LEK FLEGAMINA BABY?

Lek Flegamina Baby jest stosowany w ostrych i przewlekłych chorobach dróg oddechowych przebiegających z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.

JAK STOSOWAĆ LEK FLEGAMINA BABY?

Dawkowanie leku Flegamina Baby, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek należy podawać w równych odstępach czasu, po posiłku. Nie należy podawać leku bezpośrednio przed snem.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU POMINIĘCIA DAWKI LEKU FLEGAMINA BABY?

W przypadku pominięcia dawki leki należy ją zażyć najszybciej jak to możliwe. Jeśli zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki, należy ją przyjąć o wyznaczonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

KIEDY LEK FLEGAMINA BABY NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Flegamina Baby nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (bromoheksynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Flegamina Baby nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 2 lat.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU FLEGAMINA BABY?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Flegamina Baby lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza.

JAK STOSOWAĆ LEK FLEGAMINA BABY Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ LEK FLEGAMINA BABY W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Lek Flegamina Baby jest przeznaczony do stosowania u dzieci. Jeśli lek ma być stosowany przez osoby dorosłe, o zastosowaniu leku Flegamina Baby u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU FLEGAMINA BABY?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Flegamina Baby, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Jeśli wystąpi wysypka (w tym zmiany na śluzówkach), należy przerwać stosowanie leku Flegamina Baby i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU FLEGAMINA BABY?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem.

CZY FLEGAMINA BABY WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, gdyż lek Flegamina Baby może powodować bóle i zawroty głowy lub senność.

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK FLEGAMINA BABY?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki wynosi 28 dni.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych