LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Gyno-Femidazol (Miconazole) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Gyno-Femidazol (Rp) tabletki dopochwowe 100 mg 15 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 50% Opłata pacjenta (zł): 11,10 Cena 100% (zł): 22,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Gyno-Femidazol

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.

Co zawiera Gyno-Femidazol?

Lek Gyno-Femidazol występuje w postaci tabletek dopochwowych i jest dostępny na receptę.
1 tabletka dopochwowa zawiera 100 mg azotanu mikonazolu.

Jak działa Gyno-Femidazol?

Mikonazol jest lekiem przeciwgrzybiczym.

Kiedy stosować Gyno-Femidazol?

Lek Gyno-Femidazol jest stosowany w leczeniu grzybiczych i drożdżakowych zakażeń pochwy.

Jak stosować Gyno-Femidazol?

Dawkowanie leku Gyno-Femidazol ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek Gyno-Femidazol należy stosować wyłącznie dopochwowo. Nie stosować doustnie. Tabletkę należy wprowadzić głęboko do pochwy. Przed i po zaaplikowaniu leku należy umyć ręce. Należy dokładnie przeczytać instrukcję dołączoną do opakowania i stosować lek wyłącznie zgodnie z zaleceniami.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Gyno-Femidazol?

W przypadku pominięcia dawki leku, należy zastosować ją jak najszybciej, chyba że zbliża się czas zastosowania kolejnej dawki, w takim wypadku nie należy w ogóle stosować pominiętej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Gyno-Femidazol nie może być stosowany?

Leku Gyno-Femidazol nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (azotan mikonazolu), inne podobne leki przeciwgrzybicze lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Gyno-Femidazol nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Gyno-Femidazol?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Gyno-Femidazol lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz poinformuje o zaleceniach związanych ze stosowaniem leku. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Leku Gyno-Femidazol nie należy stosować jednocześnie z lateksową prezerwatywą lub lateksową diafragmą. Stosunek płciowy podczas stosowania leku nie jest zalecany.

Jak stosować Gyno-Femidazol z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Gyno-Femidazol w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Gyno-Femidazol u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Gyno-Femidazol?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Gyno-Femidazol, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Gyno-Femidazol?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego spożycia tabletki dopochwowej, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Czy Gyno-Femidazol wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Gyno-Femidazol nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać Gyno-Femidazol?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama