Dodaj do mojego indeksu leków »

Hitaxa fast (Desloratadine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Hitaxa fast (OTC) tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 5 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 16,50 Cena 100% (zł): 16,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Hitaxa fast junior (OTC) tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 2,5 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 18,50 Cena 100% (zł): 18,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Hitaxa fast

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Adamed Pharma S.A.

CO ZAWIERA HITAXA FAST LUB HITAXA FAST JUNIOR?

Hitaxa fast
1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej Hitaxa fast zawiera 5 mg desloratadyny. Lek zawiera aspartam (źródło fenyloalaniny) - należy wziąć to pod uwagę u osób z fenyloketonurią.
Hitaxa fast junior
1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej Hitaxa fast junior zawiera 2,5 mg desloratadyny. Lek zawiera aspartam (źródło fenyloalaniny) - należy wziąć to pod uwagę u osób z fenyloketonurią.

JAK DZIAŁA HITAXA FAST?

Desloratadyna jest lekiem przeciwalergicznym, łagodzącym objawy reakcji alergicznej.

KIEDY STOSOWAĆ LEK HITAXA FAST LUB HITAXA FAST JUNIOR?

Lek Hitaxa fast łagodzi objawy związane z alergicznym zapaleniem śluzówki nosa (zapalenie śluzówki nosa spowodowane uczuleniem, np. katarem siennym lub uczuleniem na roztocza). Lek Hitaxa fast jest również stosowany w celu łagodzenia objawów związanych z pokrzywką.

JAK STOSOWAĆ LEK HITAXA FAST LUB HITAXA FAST JUNIOR?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie stosować leku Hitaxa fast dłużej niż 10 dni bez konsultacji z lekarzem.
Hitaxa fast
Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i więcej)
1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej Hitaxa fast raz na dobę.
Dzieci
Lek Hitaxa fast nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Hitaxa fast junior
Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i więcej)
2 tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Hitaxa fast junior raz na dobę.
Dzieci
Dzieci w wieku od 6 do 11 lat: 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej Hitaxa fast junior raz na dobę. Leku Hitaxa fast junior nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Sposób podawania
Lek może być przyjmowany z posiłkiem lub bez posiłku. Tabletkę należy zażyć natychmiast po otwarciu blistra. Tabletkę ulegającą rozpadowi w jamie ustnej należy umieścić w jamie ustnej, gdzie natychmiast ulega rozpadowi; woda lub inny płyn nie są potrzebne, aby połknąć dawkę.

KIEDY LEK HITAXA FAST LUB HITAXA FAST JUNIOR NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Hitaxa fast nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (desloratadynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku, lub na loratadynę.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU HITAXA FAST LUB HITAXA FAST JUNIOR?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem. Przed rozpoczęciem stosowania leku Hitaxa fast należy skonsultować się z lekarzem, jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek. Stosowanie desloratadyny należy omówić z lekarzem, jeśli u pacjenta występują drgawki w wywiadzie medycznym lub rodzinnym; jeśli podczas leczenia wystąpią drgawki, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować ostrożność podczas przyjmowania leku Hitaxa fast z alkoholem.

JAK STOSOWAĆ LEK HITAXA FAST Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ LEK HITAXA FAST W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Nie zaleca się stosowania leku Hitaxa fast w ciąży lub w okresie karmienia piersią.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU HITAXA FAST LUB HITAXA FAST JUNIOR?

Często mogą wystąpić: zmęczenie, suchość w jamie ustnej i ból głowy. Po wprowadzeniu desloratadyny do obrotu zgłaszano następujące działania niepożądane: bardzo rzadko - ciężkie reakcje alergiczne, wysypka, kołatanie serca, szybkie bicie serca, bóle brzucha, nudności, wymioty, rozstrój żołądka, biegunka, zawroty głowy, senność, bezsenność, bóle mięśni, omamy, drgawki, niepokój z nadmierną aktywnością ruchową, zapalenie wątroby i nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby; z nieznaną częstością - nietypowe osłabienie, zachowanie agresywne, zmiany w sposobie bicia serca, nadwrażliwość na światło, zwiększenie masy ciała, zwiększony apetyt.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU HITAXA FAST LUB HITAXA FAST JUNIOR?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

CZY LEK HITAXA FAST LUB HITAXA FAST JUNIOR WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Nie przypuszcza się, aby lek Hitaxa fast stosowany w zalecanej dawce powodował uczucie senności lub zmniejszenie zdolności koncentracji uwagi. Bardzo rzadko u niektórych osób występuje senność, która może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK HITAXA FAST LUB HITAXA FAST JUNIOR?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych