LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Lipegis (Ezetimibe) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Lipegis (Rp) tabletki 10 mg 30 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 16,60 Cena 100% (zł): 26,22 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Lipegis

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Egis Pharmaceuticals PLC

Co zawiera Lipegis?

Lek Lipegis występuje w postaci tabletek i jest dostępny na receptę.
1 tabletka zawiera 10 mg ezetymibu.

Jak działa Lipegis?

Ezetymib zmniejsza zwiększone stężenie cholesterolu we krwi poprzez zmniejszanie ilości cholesterolu wchłanianego z przewodu pokarmowego.

Kiedy stosować Lipegis?

Lek Lipegis jest stosowany dodatkowo do diety obniżającej stężenie cholesterolu w leczeniu:
- zwiększonego stężenia cholesterolu we krwi (tzw. pierwotna hipercholesterolemia) w połączeniu ze statyną (gdy stężenie cholesterolu nie jest dobrze kontrolowane przy pomocy samej statyny) lub samodzielnie (gdy leczenie statyną jest niewłaściwe lub nie jest tolerowane);
- zwiększonego stężenia cholesterolu we krwi w homozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej (choroba dziedziczna) - lekarz może również zalecić stosowanie statyny lub innego sposobu leczenia.
U osób z chorobą serca lek Lipegis w połączeniu ze statynami zmniejsza ryzyko zawału serca, udaru mózgu, konieczności leczenia chirurgicznego zwiększającego przepływ krwi w sercu i hospitalizacji z powodu bólu w klatce piersiowej.
Lek Lipegis jest stosowany u pacjentów, którzy nie potrafią kontrolować poziomu cholesterolu wyłącznie za pomocą niskocholesterolowej diety. W okresie przyjmowania leku Lipegis należy pozostać na diecie obniżającej stężenie cholesterolu.

Jak stosować Lipegis?

Dawkowanie leku Lipegis, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek można przyjmować o dowolnej porze dnia z posiłkiem lub niezależnie od posiłku. Jeżeli lekarz przepisał lek Lipegis razem ze statyną, oba leki można przyjmować w tym samym czasie.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Lipegis?

W razie pominięcia dawki leku Lipegis należy przyjąć stosowaną dawkę następnego dnia o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Lipegis nie może być stosowany?

Leku Lipegis nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (ezetymib) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Leku Lipegis nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat, o ile nie zapisze go specjalista; leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Lipegis?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Lipegis lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz czy należy poddać pacjenta szczególnie dokładnej obserwacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku.

Jak stosować Lipegis z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Lipegis w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Lipegis u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Lipegis?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Lipegis, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli podczas stosowania leku Lipegis wystąpią: niewyjaśnione bóle, tkliwość lub osłabienie mięśni; reakcje uczuleniowe obejmujące obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, mogące powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Lipegis?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Czy Lipegis wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Lipegis nie powinien wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy jednak pamiętać, że u niektórych osób po zastosowaniu leku Lipegis mogą wystąpić zawroty głowy.

Jak przechowywać Lipegis?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama