LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Normalac (Lactulose)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Normalac (OTC) syrop 667 mg/ml 1 but. 200 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 14,00 Cena 100% (zł): 14,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Normalac

L. Molteni & C dei F.lli Alitti Societa di Esercizio S.p.A.

SKŁAD
1 ml syropu zawiera 667 mg laktulozy. 15 ml syropu zawiera 10 g laktulozy oraz niewielkie ilości laktozy jednowodnej (poniżej 1 g). Preparat zawiera śladowe ilości innych cukrów (galaktoza - poniżej 1,5 g, tagatoza - poniżej 0,4 g, fruktoza - poniżej 0,1 g, epilaktoza - poniżej 1 g).

Wskazania

W encefalopatii wątrobowej.
W zaparciach (regulacja wydalania).

Dawkowanie

Zaparcia
Laktulozę można stosować w pojedynczej dawce dobowej lub w 2 dawkach. W przypadku jednej dawki dobowej należy ją przyjmować o tej samej porze, np. podczas śniadania. Po kilku dniach dawka początkowa może zostać dostosowana do dawki podtrzymującej na podstawie uzyskanej odpowiedzi na leczenie. Efekt leczniczy może wystąpić po kilku dniach (2-3 dni) leczenia.
Dorośli i młodzież powyżej 14 lat
Dawka początkowa - 15-45 ml syropu na dobę, dawka podtrzymująca - 15-30 ml syropu na dobę.
Dzieci i młodzież
Dzieci od 7 do 14 lat: dawka początkowa 15 ml syropu na dobę, dawka podtrzymująca 10-15 ml syropu na dobę.
Dzieci od 1 do 6 lat: dawka początkowa 5-10 ml syropu na dobę, dawka podtrzymująca 5-10 ml syropu na dobę.
Niemowlęta: dawka początkowa do 5 ml syropu na dobę; dawka podtrzymująca do 5 ml syropu na dobę.
Encefalopatia wątrobowa
Dorośli
Dawka początkowa: 3-4 razy na dobę po 30-45 ml syropu. Dawka ta może zostać dostosowana do dawki podtrzymującej, aby pacjent oddawał luźny stolec 2-3 razy na dobę.
Dzieci i młodzież
Bezpieczeństwo i skuteczność u dzieci i młodzieży (do 18 lat) z encefalopatią wątrobową nie zostały ustalone.
Osoby w podeszłym wieku, pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Brak specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania, ze względu na niewielkie narażenie ogólne na laktulozę.
Sposób podawania
Preparat może być podawany z wodą, sokami owocowymi, mlekiem. Pojedynczą dawkę laktulozy należy połknąć bez zbyt długiego przetrzymywania w jamie ustnej. W trakcie stosowania leków przeczyszczających zaleca się wypijać dużą ilość płynów (około 1,5-2 l na dobę, tj. 6-8 szklanek).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Galaktozemia. Nie stosować roztworu laktulozy u osób z niedrożnością jelit, u pacjentów z ostrymi chorobami zapalnymi jelit (w tym wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy i odbytnicy, chorobą Leśniowskiego-Crohna). Nie łączyć z innymi preparatami stosowanymi w zaparciach.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania preparatu kobietom w ciąży i w okresie karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: nadmierne oddawanie gazów, ból brzucha, wzdęcia; biegunka (w przypadku dużych dawek). Przy długotrwałym stosowaniu mogą wystąpić zaburzenia równowagi elektrolitowej z powodu biegunki.

UWAGI
Nie stosować preparatu w przypadku bólów brzucha, nudności i wymiotów. W razie długotrwałego stosowania preparatu należy wykonać kontrolne badanie stężenia elektrolitów krwi.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner