LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Lactulose-MIP (Lactulose) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Lactulose-MIP (OTC) syrop 9,75 g/15 ml 1 but. 200 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 18,20 Cena 100% (zł): 18,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Lactulose-MIP (OTC) syrop 9,75 g/15 ml 1 but. 500 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 33,00 Cena 100% (zł): 33,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Lactulose-MIP (OTC) syrop 9,75 g/15 ml 1 but. 1000 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 57,90 Cena 100% (zł): 57,90 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Lactulose-MIP

Informacja dla pacjenta

MIP Pharma Polska Sp. z o.o.

SKŁAD
15 ml syropu zawiera 9,75 g laktulozy. 15 ml syropu zawiera do 2,4 g węglowodanów ( m.in.. fruktozę, galaktozę, laktozę), co odpowiada 0,2 jednostki chlebowej.

Wskazania

Zaparcia.
Zapobieganie i leczenie encefalopatii wątrobowej.

Dawkowanie

Laktulozę można stosować w pojedynczej dawce dobowej lub w 2 dawkach. W przypadku jednej dawki dobowej należy ją przyjmować o tej samej porze, np. podczas śniadania. Po kilku dniach dawka początkowa może zostać dostosowana do dawki podtrzymującej na podstawie uzyskanej odpowiedzi na leczenie. Efekt leczniczy może wystąpić po kilku dniach (2-3 dni leczenia).
Zaparcia
Dorośli  i młodzież (14-17 lat)
Dawka początkowa: 15-45 ml syropu na dobę w 1 lub 2 dawkach (9,75-29,25 g laktulozy na dobę). Dawka podtrzymująca: 15-30 ml syropu na dobę (9,75-19,5 g laktulozy na dobę).
Dzieci
Dzieci od 7 do 14 lat: dawka początkowa 15 ml syropu na dobę (9,75 g laktulozy na dobę); dawka podtrzymująca 10-15 ml syropu na dobę (6,5-9,75 g laktulozy na dobę).
Dzieci o 1 do 6 lat: dawka początkowa 5-10 ml syropu na dobę (3,25-6,5 g laktulozy na dobę); dawka podtrzymująca 5-10 ml syropu na dobę (3,25-6,5 g laktulozy na dobę).
Niemowlęta: dawka początkowa do 5 ml syropu na dobę (do 3,25 g laktulozy na dobę); dawka podtrzymująca do 5 ml syropu na dobę (do 3,25 g laktulozy na dobę).
Encefalopatia wątrobowa
Dorośli
Dawka początkowa: 3-4 razy na dobę po 30-45 ml syropu (19,5 do 29,25 g laktulozy na dobę). Dawka ta może zostać dostosowana do dawki podtrzymującej, aby pacjent oddawał luźny stolec 2-3 razy na dobę.
Dzieci i młodzież
Bezpieczeństwo i skuteczność u dzieci i młodzieży (do 18 lat) z encefalopatią wątrobową nie zostały ustalone.
Osoby w podeszłym wieku, pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Brak specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania.
Sposób podawania
Preparat można przyjmować po zmieszaniu z wodą lub innymi płynami. Preparat można przyjmować niezależnie od posiłków. Pojedynczą dawkę laktulozy należy połknąć bez zbyt długiego przetrzymywania w jamie ustnej. W trakcie stosowania leków przeczyszczających zaleca się wypijać dużą ilość płynów (około 1,5-2 l na dobę, tj. 6-8 szklanek).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Niedrożność jelit. Zapalenie przewodu pokarmowego. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej. Galaktozemia.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparat można stosować podczas ciąży. Nie należy się spodziewać niekorzystnego wpływu na organizm dzieci podczas karmienia piersią, ze względu na niewielką ekspozycję ogólną na laktulozę - preparat można stosować podczas karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Bardzo często: bóle brzucha, wzdęcia; w przypadku stosowania dużych dawek: nudności, wymioty, biegunka. Bardzo rzadko: hipernatremia (podczas stosowania w encefalopatii wątrobowej); zaburzenia równowagi elektrolitowej (na skutek biegunki).

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl