LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Starazolin Free (Tetryzoline) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Starazolin Free (OTC) krople do oczu, roztwór 0,5 mg/ml 1 but. 10 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 22,00 Cena 100% (zł): 22,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Starazolin Free

Informacja dla pacjenta

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

SKŁAD
1 ml kropli zawiera 0,5 mg chlorowodorku tetryzoliny. Preparat nie zawiera środków konserwujących.

Wskazania

Zmniejszanie przekrwienia spojówek u pacjentów z niezakaźnym podrażnieniem oka, wywołanym np. przez dym, kurz, wiatr, chlorowaną wodę, światło lub reakcję alergiczną (np. katar sienny).

Dawkowanie

Preparat należy stosować wyłącznie w przypadku niewielkiego podrażnienia oczu. Jeśli w ciągu 48 godzin nie nastąpi poprawa lub podrażnienie i zaczerwienienie oczu utrzymują się, lub nasilają, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem. Należy unikać długotrwałego stosowania preparatu, szczególnie u dzieci.
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat
Zalecaną dawką jest 1 kropla do każdego podrażnionego oka 2 do 3 razy na dobę. Stosowanie preparatu dłużej niż 72 godziny jest dozwolone wyłącznie pod nadzorem lekarza.
Dzieci
Dzieci w wieku od 2 do 12 lat: nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci w wieku od 2 do 12 lat bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
Osoby w podeszłym wieku
Brak danych na temat potrzeby zmniejszenia dawki u osób w podeszłym wieku.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Brak danych na temat potrzeby zmniejszenia dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Brak danych na temat potrzeby zmniejszenia dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.
Sposób podawania
Preparat stosuje się miejscowo do worka spojówkowego. W przypadku jednoczesnego stosowania innych kropli do oczu należy zachować 15-minutową przerwę pomiędzy zakropleniami.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Jaskra z wąskim kątem przesączania. Ciężka choroba układu krążenia (np. choroba tętnic wieńcowych serca lub nadciśnienie tętnicze). Guz chromochłonny nadnerczy. Rozrost gruczołu krokowego. Zaburzenia przemiany materii (np. nadczynność tarczycy, cukrzyca, porfiria). Stosowanie inhibitorów MAO, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych lub innych leków, które mogą podwyższać ciśnienie tętnicze. Dzieci w wieku poniżej 2 lat.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Należy unikać stosowania preparatu podczas ciąży lub w okresie karmienia piersią z powodu możliwych ogólnych działań niepożądanych.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Mogą wystąpić: podrażnienie spojówki, niewyraźne widzenie; pieczenie oczu i okolic oczu, rumień, podrażnienie, obrzęk, ból, świąd. Często: przekrwienie reaktywne, pieczenie błony śluzowej oka, suchość błony śluzowej oka; kołatanie serca, ból głowy, drżenie, osłabienie, potliwość, podwyższone ciśnienie tętnicze, szybkie tętno. Rzadko: rozszerzenie źrenic. Bardzo rzadko: rogowacenie nabłonka spojówki, prowadzące do zamknięcia kanalików łzowych i łzawienia spowodowanego zaburzeniami w odpływie łez po przedłużającym się stosowaniu tetryzoliny. Przedłużające się i nieprawidłowe podawanie większych niż zalecane dawek preparatu (lub jego nadużywanie) może prowadzić do przekrwienia reaktywnego (zaczerwienienia) spojówki i błony śluzowej nosa (polekowego zapalenia błony śluzowej nosa).

UWAGI
Nie zaleca się stosowania preparatu w przypadku suchego zapalenia błony śluzowej nosa lub suchego zapalenia rogówki i spojówek. Pacjenci z nadwrażliwością kontaktową na srebro w wywiadzie nie powinni stosować preparatu, ponieważ krople mogą zawierać śladowe ilości srebra. Nie należy stosować soczewek kontaktowych w przypadku choroby oczu. W szczególnych przypadkach, gdy dozwolone jest noszenie soczewek kontaktowych, należy zdejmować je przed zastosowaniem preparatu; po zakropleniu preparatu należy odczekać 15 minut przed ponownym włożeniem soczewek kontaktowych.
Po podaniu preparatu zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być zmniejszona z powodu niewyraźnego widzenia lub oślepiania przez światło (wynikającego z rozszerzenia źrenic).

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama