Informacje Konsultanta Krajowego ds. pediatrii

Nasza redakcja obserwuje intensywną i ważną dla Kraju działalność Krajowego Konsultanta w dziedzinie pediatrii. Jednocześnie zauważamy jak mało informacji o aktywności Krajowego Konsultanta jest upowszechnianych medialnie. 
Interaktywny Dom Wydawniczy MediCodex, wydawca serwisów informacyjnych dla lekarzy otrzymał zgodę Prof. Teresy Jackowskiej na publikowanie informacji dotyczących działalności Konsultanta Krajowego w zakresie pediatrii. Chcemy by informacje te osiągnęły jak najszerszy zakres upowszechnienia. Zapraszamy do udostępniania. 

Krajowy Konsultant ds. Pediatrii 
Prof. dr hab. med. Teresa JackowskaKonsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii - prof. nadzw. dr hab. n. med. Teresa Jackowska jest kierownikiem Kliniki Pediatrii oraz kierownikiem Studium Medycyny Rodzinnej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, jest również ordynatorem Oddziału Pediatrycznego Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Prof. Teresa Jackowska jest członkiem Rady Naukowej IP Centrum Zdrowia Dziecka oraz członkiem Komisji Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk. W okresie od listopada 2012 do stycznia 2015 roku prof. Jackowska pełniła funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pediatrii dla województwa mazowieckiego.

Prof. Teresa Jackowska jest członkiem Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia, Społecznym Doradcą Rzecznika Praw Dziecka, przewodniczącą Komisji Lekarskiej przy Rzeczniku Praw Pacjenta do rozpatrywania sprawy z zakresu pediatrii.

Prof. Teresa Jackowska od 2003 roku jest przewodniczącą Oddziału Warszawskiego, a od 2007 roku jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Jest redaktor naczelną czasopisma "Analiza Przypadków w Pediatrii" oraz zastępcą redaktora naczelnego czasopisma Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego "Pediatria Polska". Prof. Jackowska jest również członkiem Komitetów Naukowych czasopism: "Medycyna Wieku Rozwojowego", "Pediatria po Dyplomie" i "Standardy Medyczne Pediatria".

W 2010 r. prof. Teresa Jackowska otrzymała odznaczenie za Zasługi dla Ochrony Zdrowia, a w 2014 - Srebrny Krzyż Zasługi. W 2011 roku została nagrodzona przez Polskie Towarzystwo Pediatryczne Medalem Brudzińskiego, a w roku 2013 Oskarem Polskiej Pediatrii za działania na rzecz pediatrii. 

Wtorek, 17 lipca 2018

Stanowisko Konsultanta Krajowego ds. Pediatrii w sprawie zmian w Programie Szczepień Ochronnych 2019 Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii...

Więcej »
Wtorek, 17 lipca 2018

Realizacja szczepień dzieci w 1 roku życia szczepionkami zakupionymi przez Ministra Zdrowia w ramach obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych W związku ze zgłaszanymi przez lekarzy...

Więcej »
Poniedziałek, 16 lipca 2018

Spotkanie Krajowego Konsultanta ds. Pediatrii z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia W dniu 29-06-2018 odbyło się spotkanie Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii Pani Prof. dr hab....

Więcej »
Środa, 29 listopada 2017

Informacja Krajowego Konsultanta w dziedzinie pediatrii - Prof. T. Jackowskiej dotycząca zmian w części szczegółowej specjalizacji z pediatrii Szanowni Państwo Uprzejmie informuję, że...

Więcej »
Wtorek, 29 sierpnia 2017

Informacja Krajowego Konsultanta w dziedzinie pediatrii - Prof. T. Jackowskiej dotycząca stanowiska Amerykańskiej Akademii Pediatrii w stosunku do zakresów wiekowych w pediatrii...

Więcej »
Poniedziałek, 28 sierpnia 2017

Informacja Krajowego Konsultanta w dziedzinie pediatrii - Prof. T. Jackowskiej dotycząca wsparcia Ministerstwa Zdrowia w zakresie karmienia piersią niemowląt Wspieramy karmienie piersią...

Więcej »
«   1 | 2 | 3 | 4 |