LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Auroverin MR (Mebeverine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Auroverin MR (Rp) kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde 200 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 22,00 Cena 100% (zł): 22,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Auroverin MR (Rp) kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde 200 mg 60 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 38,50 Cena 100% (zł): 38,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Auroverin MR

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Co zawiera Auroverin MR?

Lek Auroverin MR występuje w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu i jest dostępny na receptę.
1 kapsułka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 200 mg chlorowodorku mebeweryny. Lek zawiera sacharozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

Jak działa Auroverin MR?

Mebeweryna działa bezpośrednio na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego i reguluje pracę (motorykę) przewodu pokarmowego.

Kiedy stosować Auroverin MR?

Lek Auroverin MR jest stosowany w leczeniu objawów zespołu jelita drażliwego. Do objawów zespołu jelita drażliwego należą: bóle i kurcze brzucha, wzdęcia i oddawanie wiatrów, biegunkę, zaparcia lub obie te dolegliwości, małe, twarde stolce w kształcie kulek lub wstążek.

Jak stosować Auroverin MR?

Dawkowanie leku Auroverin MR, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Kapsułki należy połykać w całości, popijając szklanką wody. Kapsułek nie należy żuć lub gryźć.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Auroverin MR?

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, powinien ją przyjąć jak tylko sobie o tym przypomni. Jeśli jednak zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, należy pominąć zapomnianą dawkę i kontynuować leczenie przyjmując następną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Auroverin MR nie może być stosowany?

Leku Auroverin MR nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (mebewerynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Auroverin MR nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 10 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Auroverin MR?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Auroverin MR lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku oraz poinformuje o zaleceniach związanych z jego stosowaniem. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać przepisanej przez lekarza dawki.

Jak stosować Auroverin MR z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Auroverin MR w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Auroverin MR u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Auroverin MR?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Auroverin MR, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać przyjmowanie leku Auroverin MR i natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia objawów silnej reakcji alergicznej, takich jak wysypka skórna, obrzęk twarzy, szyi, języka lub gardła, powodujące trudności w oddychaniu lub połykaniu.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Auroverin MR?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala.

Czy Auroverin MR wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Jest mało prawdopodobne, aby lek Auroverin MR wpływał na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie narzędzi lub maszyn.

Jak przechowywać Auroverin MR?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama





banerbaner