LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Otrivin Regeneracja (Xylometazoline + Dexpanthenol)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Otrivin Regeneracja (OTC) aerozol do nosa, roztwór 0,1 mg + 5 mg/dawkę 1 but. 10 ml n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 19,80 Cena 100% (zł): 19,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Skład

1 ml roztworu zawiera 1 mg chlorowodorku ksylometazoliny i 50 mg deksopantenolu. 1 dawka aerozolu (0,1 ml roztworu) zawiera 0,1 mg chlorowodorku ksylometazoliny i 5 mg deksopantenolu. 1 ml roztworu zawiera 0,2 mg chlorku benzalkoniowego.

Wskazania

Preparat jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat:
- w celu zmniejszenia obrzęku błony śluzowej nosa w zapaleniu błony śluzowej nosa oraz pobudzenia gojenia się błony śluzowej, w leczeniu naczynioruchowego zapalenia błony śluzowej nosa i utrudnionego oddychania przez nos po przebytej operacji nosa;
- w celu zmniejszenia obrzęku błony śluzowej nosa w zapaleniu błony śluzowej nosa związanym z ostrym zapaleniem zatok przynosowych (zapalenie błony śluzowej nosa i zatok).

Dawkowanie

  • Dorośli i młodzież w wieku od 12 lat
    1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego stosownie do potrzeb, lecz nie więcej niż 3 razy na dobę. Dawkowanie zależy od indywidualnej wrażliwości pacjenta oraz od odpowiedzi klinicznej. Preparatu nie należy stosować dłużej niż przez 7 kolejnych dni, chyba że lekarz zaleci inaczej.
  • Dzieci
    Preparat jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Osoby w podeszłym wieku

Pacjenci w podeszłym wieku mogą być bardziej narażeni na działania niepożądane preparatu.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa lub zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa. Podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe, zwłaszcza w przypadku jaskry wąskiego kąta. Po przezklinowym usunięciu przysadki lub po zabiegach chirurgicznych z odsłonięciem opony twardej. Dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Ciąża i karmienie piersią

Preparatu nie należy stosować u kobiet w ciąży ani u kobiet karmiących piersią.

Działania niepożądane

Niezbyt często: reakcje alergiczne (obrzęk naczynioruchowy, wysypka, świąd). Rzadko: kołatanie serca, tachykardia; nadciśnienie tętnicze. Bardzo rzadko: niepokój, bezsenność, zmęczenie (senność, sedacja), bóle głowy, omamy (głównie u dzieci); zaburzenia rytmu serca; zwiększony obrzęk błony śluzowej w wyniku osłabienia działania leku, krwawienie z nosa; skurcze (szczególnie u dzieci). Ponadto: uczucie pieczenia lub suchości błony śluzowej nosa, kichanie.
Długotrwałe stosowanie leków sympatykomimetycznych lub stosowanie ich w dawkach większych niż zalecane może powodować przekrwienie błony śluzowej nosa i w konsekwencji zwężenie dróg oddechowych. Kontynuowanie stosowania preparatu (w przypadku stosowania przez więcej niż 10 kolejnych dni) może prowadzić do wtórnego polekowego zapalenia błony śluzowej nosa i zaniku błony śluzowej nosa.

Uwagi

Preparat można stosować wyłącznie po dokładnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka związanego z jego stosowaniem u pacjentów: leczonych inhibitorami IMAO lub otrzymujących te leki w okresie ostatnich 2 tygodni, a także otrzymujących inne leki, które mogą powodować podwyższenie ciśnienia tętniczego; z ciężkimi chorobami układu sercowo-naczyniowego (np. chorobą wieńcową) lub nadciśnieniem tętniczym; z guzem chromochłonnym nadnerczy; z zaburzeniami metabolicznymi (np. nadczynność tarczycy, cukrzyca); z porfirią; z rozrostem gruczołu krokowego. Opakowanie preparatu nie powinno być stosowane przez więcej niż jedną osobę.
Preparat stosowany zgodnie z zaleceniami nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, jednak jeśli lek powoduje senność, pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Produkty zawierające tę samą substancję czynną

reklama

banerbaner