LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Betahistyna Bluefish (Betahistine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Betahistyna Bluefish (Rp) tabletki 16 mg 60 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 25,00 Cena 100% (zł): 25,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Betahistyna Bluefish (Rp) tabletki 24 mg 60 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 25,00 Cena 100% (zł): 25,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Betahistyna Bluefish

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Bluefish Pharmaceuticals AB

Co zawiera Betahistyna Bluefish?

Lek Betahistyna Bluefish występuje w postaci tabletek w dwóch dawkach. Obie dawki leku są dostępne na receptę.
1 tabletka zawiera 16 mg lub 24 mg dichlorowodorku betahistyny. Tabletki można podzielić na dwie równe dawki. Lek zawiera mannitol - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa Betahistyna Bluefish?

Betahistyna działa poprzez poprawę przepływu krwi w uchu wewnętrznym, co powoduje obniżenie zwiększonego ciśnienia w uchu.

Kiedy stosować lek Betahistyna Bluefish?

Lek Betahistyna Bluefish jest stosowany w leczeniu objawów choroby Meniere'a, takich: jak zawroty głowy, szumy uszne, utrata słuchu z towarzyszącymi nudnościami, zaburzeniami słuchu i (lub) bólem głowy.

Jak stosować lek Betahistyna Bluefish?

Dawkowanie leku Betahistyna Bluefish, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek można przyjmować z jedzeniem lub po jedzeniu. Lek Betahistyna Bluefish może powodować łagodne dolegliwości żołądkowe; przyjmowanie leku z jedzeniem może pomóc zmniejszyć te dolegliwości. Tabletkę należy połknąć, popijając wodą.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Betahistyna Bluefish?

W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć kolejną dawkę o ustalonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy lek Betahistyna Bluefish nie może być stosowany?

Leku Betahistyna Bluefish nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (betahistynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Leku Betahistyna Bluefish nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Betahistyna Bluefish?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Betahistyna Bluefish lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz poinformuje o zaleceniach związanych ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza.

Jak stosować lek Betahistyna Bluefish z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować lek Betahistyna Bluefish w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Betahistyna Bluefish u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Betahistyna Bluefish?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Betahistyna Bluefish, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać przyjmowanie leku Betahistyna Bluefish i natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną w przypadku wystąpienia objawów reakcji alergicznych: obrzęk twarzy, ust, języka lub szyi, obniżenie ciśnienia krwi, trudności w oddychaniu, utrata świadomości, czerwona lub grudkowata wysypka skórna lub stan zapalny skóry ze świądem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Betahistyna Bluefish?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Czy Betahistyna Bluefish wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Jest mało prawdopodobne, aby lek Betahistyna Bluefish wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwanie narzędzi i maszyn. Należy pamiętać, że objawy choroby Ménière’a leczone lekiem Betahistyna Bluefish, mogą powodować uczucie wirowania i nudności, co może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Jak przechowywać lek Betahistyna Bluefish?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner