LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Vestibo (Betahistine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Vestibo (Rp) tabletki 8 mg 100 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 29,90 Cena 100% (zł): 29,90 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Vestibo (Rp) tabletki 16 mg 60 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 29,90 Cena 100% (zł): 29,90 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Vestibo (Rp) tabletki 24 mg 50 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 29,00 Cena 100% (zł): 29,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Vestibo (Rp) tabletki 24 mg 60 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 38,00 Cena 100% (zł): 38,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Vestibo

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Actavis Group PTC ehf.

Co zawiera Vestibo?

Lek Vestibo występuje w postaci tabletek w trzech dawkach. Wszystkie dawki leku są dostępne na receptę.
1 tabletka zawiera 8 mg, 16 mg lub 24 mg dichlorowodorku betahistyny. Tabletki 16 mg i 24 mg można podzielić na połowy. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa Vestibo?

Betahistyna działa poprzez poprawę przepływu krwi w uchu wewnętrznym, co powoduje obniżenie zwiększonego ciśnienia w uchu.

Kiedy stosować Vestibo?

Lek Vestibo jest stosowany w leczeniu objawów choroby Ménière’a, takich jak: zawroty głowy, szumy uszne, utrata słuchu i nudności.

Jak stosować Vestibo?

Dawkowanie leku Vestibo, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia. Lek Vestibo może powodować łagodne dolegliwości żołądkowe; przyjmowanie leku z jedzeniem może pomóc zmniejszyć te dolegliwości.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Vestibo?

W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć kolejną dawkę o ustalonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Vestibo nie może być stosowany?

Leku Vestibo nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (betahistynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Leku Vestibo nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Vestibo?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Vestibo lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz poinformuje o zaleceniach związanych ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza.

Jak stosować Vestibo z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Vestibo w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Vestibo u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Vestibo?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Vestibo, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać przyjmowanie leku Vestibo i natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną w przypadku wystąpienia objawów reakcji alergicznych: obrzęk twarzy, ust, języka lub szyi, trudności w oddychaniu, czerwona wysypka skórna, zapalenie skóry ze świądem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Vestibo?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Czy Vestibo wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Badania wykazały, że betahistyna nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Lek Vestibo jest stosowany w leczeniu objawów choroby Ménière´a, które mogą negatywnie wpływać na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeżeli pacjent nie jest pewny, czy lek Vestibo wywiera niekorzystny wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów, powinien zasięgnąć porady lekarza.

Jak przechowywać Vestibo?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama