Dodaj do mojego indeksu leków »

Braunovidon (Povidone-Iodine, Jodopowidon) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Braunovidon (OTC) maść 100 mg/g 1 tuba 20 g 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 24,50 Cena 100% (zł): 24,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Braunovidon (OTC) maść 100 mg/g 1 tuba 100 g 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 60,00 Cena 100% (zł): 60,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Braunovidon (OTC) maść 100 mg/g 1 słoik 250 g 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 94,00 Cena 100% (zł): 94,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Braunovidon

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

B. Braun Melsungen AG

CO ZAWIERA BRAUNOVIDON

1 g maści zawiera 100 mg powidonu jodowanego o 10% zawartości dostępnego jodu.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Powidon jodowany to kompleksowy związek uwalniający jod. Wolny jod jest środkiem odkażającym i antyseptycznym, działającym na bakterie, grzyby i wirusy.

KIEDY STOSUJE SIĘ BRAUNOVIDON

Oparzenia skóry płomieniem lub gorącym płynem, zakażone owrzodzenia, odleżyny, zakażone powierzchowne ubytki skóry niewykazujące tendencji do gojenia się z odczynem zapalnym lub głębszym owrzodzeniem, ropne zmiany skórne, choroby skóry bakteryjnego lub grzybiczego pochodzenia, wtórne zakażenia tym samym czynnikiem uprzednio wyleczone.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli
Maść nakłada się kilka razy na dobę na wymagającą leczenia powierzchnię skóry. Należy dokładnie pokryć całą powierzchnię rany. W początkowej fazie leczenia, dla utrzymania optymalnego działania bakteriobójczego, maść należy nakładać co 4-6 godzin na zakażoną lub sączącą się ranę. Czas stosowania leku uzależniony jest od stanu klinicznego pacjenta. Maść może pozostawać na skórze przez długi czas. Opatrunek należy zmienić w momencie odbarwienia brązowego koloru maści.
Dzieci
Leku nie należy stosować u noworodków i niemowląt do 6. miesiąca życia.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Nie należy stosować leku u osób z niewydolnością nerek.
Sposób podawania
Lek stosuje się miejscowo na skórę.

KIEDY BRAUNOVIDON NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (powidon jodowany), jod lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie należy stosować: u pacjentów z zaburzeniami czynności oraz chorobami gruczołu tarczowego, u osób z niewydolnością nerek, u pacjentów leczonych równocześnie produktami litu; u pacjentów przewlekle chorych; w opryszczkowym zapaleniu skóry Duhringa. Nie stosować długotrwale oraz na rozległe powierzchnie ciała. Nie stosować przed i po leczeniu jodem radioaktywnym i scyntygrafii. Nie stosować u noworodków i niemowląt do 6. miesiąca życia.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po kilku dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem. U dzieci czas trwania leczenia powinien być jak najkrótszy, a stosowana dawka jak najmniejsza. Unikać kontaktu leku z oczami. Lek może zaburzać wyniki badań tarczycy. Lek może powodować występowanie fałszywie dodatnich wyników badań laboratoryjnych, np. na wykrywanie krwi utajonej w kale.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Lek może reagować z innymi lekami i produktami, zwłaszcza zawierającymi rtęć, produktami o odczynie zasadowym czy z tiosiarczanem sodu. Produktów zawierających powidon jodowany nie stosować u osób leczonych równocześnie preparatami litu. Nie stosować z innymi lekami lub produktami stosowanymi na skórę.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Lek może być stosowany w okresie ciąży jedynie wtedy, gdy lekarz zdecyduje, że jest to bezwzględnie konieczne. Stosowanie leku u kobiety ciężarnej może wywołać zaburzenia rozwoju i czynności tarczycy u płodu i noworodka. Stosowanie leku u matki karmiącej piersią może wywołać zaburzenia rozwoju i czynności tarczycy noworodka. Nie stosować leku do odkażania pęknięć brodawek sutkowych w okresie karmienia piersią.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Może wystąpić przejściowy ból, uczucie pieczenia i gorąca. W nielicznych przypadkach opisywano wystąpienie późnego kontaktowego odczynu alergicznego, objawiającego się świądem, zaczerwienieniem, pojawieniem się pęcherzyków na skórze. W przypadku stosowania na dużej powierzchni ciała lub stosowania wielokrotnego, szczególnie na uszkodzonej powierzchni skóry, nie można wykluczyć wystąpienia zaburzeń czynności tarczycy. Stosowanie leku na duże powierzchnie może prowadzić do wystąpienia ogólnych objawów niepożądanych, takich jak kwasica metaboliczna (wymioty, ból brzucha, przyspieszony oddech), zwiększone stężenie sodu we krwi oraz zaburzenia czynności nerek.

PRZEDAWKOWANIE LEKU
W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub spożycia leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych